Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Ympäristövahinkojen torjunta merellä edellyttää suorituskykyistä kalustoa

Pasi Kostamovaara Maria Ohisalo Julkaisupäivä 5.9.2019 14.20 Blogit SM

Maria Ohisalo ja Pasi KostamovaaraItämeren tila on kohentunut viime vuosina, mutta suuri alusöljyvahinko voisi romuttaa kerralla hyvän kehityksen. Suuri öljyvahinko Itämeren alueella ei olisi vain kansallinen katastrofi, vaan vaikutukset koskettaisivat koko Itämerta. Sisäministeriö on aktiivisesti mukana öljyvahinkojen torjuntatoimien kansainvälisessä yhteistyössä.

Kuluvan vuoden alussa ympäristövahinkojen viranomaisvastuissa tapahtui muutos, kun öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta siirtyi ympäristöministeriöltä sisäministeriölle. Ympäristövahinkojen torjunnassa valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyö Rajavartiolaitoksen ja pelastustoimen kanssa on ollut jo pitkään tiivistä. Sisäministeriö kehittää maa- ja merialueiden öljyntorjuntaa yhtenä kokonaisuutena. Tiivistä yhteistoimintaa jatketaan myös ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Öljypäästöihin on pystyttävä reagoimaan välittömästi

Itämeren alusliikenne on huomattavan vilkasta. Onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen torjuntatoimien takuuna on saumaton viranomaisyhteistyö. Juhannuksena tapahtunut suuri alusöljypäästö Suomen Leijona -majakan läheisyydessä osoitti, että Rajavartiolaitoksella oli hyvä johtamisvalmius ympäristövahinkojen torjuntaan merialueella. Torjuntatöihin avomerellä osallistuivat Rajavartiolaitoksen kolme ulkovartiolaivaa ja merivoimien öljyntorjunta-alus. Samalla Varsinais-Suomen pelastuslaitos varautui osaltaan siihen, että öljyä saattaisi ajautua herkkään saaristoon. Torjuntatoimet merellä sujuivat erinomaisesti, eikä öljyä päässyt saaristoon. Kyseinen öljypäästö osoitti myös sen, että kaikki käytettävissä olevat viranomaisalukset oli mahdollista saada torjuntatöihin, mutta myös sen, että lisävoimien saaminen olisi kestänyt useita vuorokausia. Onneksi sääolosuhteet eivät edistäneet öljyn nopeaa leviämistä.

Juhannuksen öljyntorjuntaoperaatiossa Rajavartiolaitoksen valvontalentokone osoittautui kriittiseksi suorituskyvyksi osoittamalla torjunta-aluksille alueita, joissa öljyä oli eniten. Tämän vuoksi on tärkeää, että elinkaaren loppupuolella olevat monikäyttöiset valvontalentokoneet pystytään hallitusohjelman mukaisesti korvaamaan. Avomerialueella öljyntorjuntavalmius perustuu erityisesti kustannustehokkaisiin monitoimialuksiin. Suureen ympäristövahinkoon varautumisen kannalta on siten yhtä lailla tärkeää uudistaa vanhentuvaa aluskalustoa. Rajavartiolaitoksen kolme elinkaaren loppupuolella olevaa vartiolaivaa on tarkoitus korvata kahdella selvästi suorituskykyisemmällä aluksella.

Lisäksi sisäministeriössä on useita kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden kehittämiseksi, jotta resurssit voidaan tarvittaessa suunnata torjuntatoimiin. Yhteinen tavoitteemme on ennen kaikkea ennaltaehkäistä ja minimoida haavoittuvalle ja ainutlaatuiselle Itämerellemme aiheutuvaa uhkaa. Tämä tavoite kuitenkin edellyttää, että Rajavartiolaitoksen poistuvat suorituskyvyt saadaan korvattua.

Maria Ohisalo, sisäministeri
@MariaOhisalo

Pasi Kostamovaara, kenraalimajuri

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.