Kati Korvelle numerot kertovat tarinoita

Olen Kati Korpi ja työskentelen sisäministeriön talous- ja suunnittelujohtajana, sekä sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston talousyksikön päällikkönä. 

Koen tekeväni merkityksellistä työtä

Tehtävänkuvaani kuuluvat taloushallinto-, matkahallinto ja taloussuunnitelutehtävät, sekä nykyisellään myös EUSA-rahastojen tarkastus- ja valvontatehtävät. Koen tekeväni merkityksellistä työtä tukiessani omalta osaltani veronmaksajien rahojen tarkoituksenmukaista käyttöä.

Valtiovarainministeriön kanssa teemme paljon yhteistyötä talousarvioiden ja taloussuunnittelun kanssa. Tuemme ministeriön johtoa talousarviovalmisteluun liittyvissä asioissa ja meillä on myös eduskuntakuulemisia taloussuunnitteluprosessiin liittyen. Talousarvioprosessi on yksikköni ja minun  suurimpia töitä vuosittain. 

Esihenkilötyössä koen merkittävimmäksi alaisten tukemisen ongelmatilanteissa. Minun tehtäväni on pitää huolta siitä, että työtaakka on sopiva. Painotan johtamisessani yhdessä tekemistä. Toki esihenkilönä annan tavoitteet ja kerron, mitä ihmisiltä odotetaan. Ohjaan tekemistä oikeaan suuntaan, mutta yhdessähän tässä tehdään. 

Yhteistyössä on voimaa 

Tyypillinen työpäiväni koostuu linjauksista, selvittelyistä ja ohjeistusten läpikäynneistä. Minulla on myös paljon kokouksia eri virastojen sekä ministeriön osastojen kanssa. Tätä työtä ei tehdä yksin. Virastojen välinen yhteistyö on muuttunut vuosien saatossa yhä yhtenäisemmäksi myös ulospäin eli julkisuuteen viestitään samaa viestiä. 

Hyödynnämme jo varsin paljon tekoälyä ja robotiikkaa esim. taloushallinnossa, mutta yhteistä tietoalustaa kehittäisin tiedolla johtamisen tueksi. Tarvitsemme päätöksenteon tueksi analyysejä, joten sujuva tiedon keruu eri alustoilta on tärkeää. 

Miksi töihin ministeriöön? 

Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri, mutta olen opiskellut enemmän johtamista kuin taloushallintoa. Numerot ovat aina jääneet helposti mieleeni. Ihmiselle, jolle numerot kertovat tarinoita, talousasiat ovat helppoja. 

Viihdyn ministeriössä erinomaisesti, mistä pitkä työurakin kertoo. Erityisesti pidän matalahierarkisuudesta, jossa kaikkien ihmisten kanssa on helppo kommunikoida. Työtehtävät ovat monipuolisia, pääsen osallistumaan valtioneuvostotasoiseen päätöksentekoon ja tekemään töitä turvallisuusviranomaisten kanssa. Näen sisäministeriön vahvuutena nimenomaan hyvän työilmapiirin, jossa asiansa osaavat ammattilaiset tekevät yhteistyötä.

Ihmisille, jotka harkitsevat valtiolle hakemista voisin vinkata, että työt täällä ovat hyvin monipuolisia. Jos yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostaa, tänne kannattaa hakea töihin. Mieti millaista työtä haluaisit tehdä, älä niinkään taustaasi. Hyvin monenlaisista taustoista voi työllistyä ministeriöön, joten kannattaa kokeilla. 

Julkaistu 21.4.2023