Benitta Martikainen varmistaa viestintäyksikön arjen sujuvuuden

Olen Benitta Martikainen ja työskentelen assistenttina sisäministeriön viestintäyksikössä. 

Työtehtäviini kuuluu mm. sisäministeriön ja valtioneuvoston yhteisen intranetin ylläpito yhdessä pääkäyttäjien kanssa, viestintäyksikön sidosryhmätilaisuuksien suunnittelu ja toteutus yhteistyössä viestintäjohtajan kanssa sekä erilaiset avustavat tehtävät, kuten media- ja taustatilaisuuksien käytännön järjestelyt. Tämän lisäksi julkaisen tiedotteita ja varmistan yksikössä päivittäisen työn sujuvuuden ja tiedonkulun. Toimin myös toisena varatyösuojeluvaltuutettuna ja olen mukana ministeriön työhyvinvointiryhmässä.

Koulutukseltani olen tradenomi, ja opinnoissani suuntauduin erityisesti markkinointiin ja viestintään. Aloitin työt sisäministeriössä vuonna 2020 ja ennen sisäministeriöön siirtymistä työskentelin assistenttina ulkoministeriössä, johon päädyin työharjoittelun kautta. 

Työn monipuolisuus ja ajankohtaisuus näkyy arjessa

Parasta työssäni on sen monipuolisuus. Viestintäyksikössä ei ikinä tiedä mitä päivä tuo tullessaan, ja vaikka tiimillä on omat rutiininsa, määrittävät ajankohtaiset tapahtumat myös paljon sitä, millaisiksi työpäivät muodostuvat.

Toisaalta assistentin tehtävät vaativat tekijältään myös hyvää paineensietokykyä, sillä työ on usein nopeatempoista. Tämä on toisaalta opettanut paljon tiimityöstä sekä myös priorisoimaan omia työtehtäviä. 

Itselleni mieleenpainuvimpia työtehtäviä ovat olleet erilaisten media- ja taustatilaisuuksien järjestelyt. Tilaisuuksissa avustaminen on mahdollistanut ns. kulissien taakse kurkistamisen ja osoittanut konkreettisesti sen, miten paljon työtä erilaisten tilaisuuksien eteen tehdään. Toisaalta esimerkiksi korona-aika opetti paljon, sillä poikkeusajan viestintä asetti myös viestintäyksikölle omat haasteensa ja korosti entisestään tarvetta ajantasaiselle, oikea-aikaiselle ja monikieliselle viestinnälle luotettavista lähteistä. 

Yhdessä tekeminen yksi keskeinen arvo

Työpaikkana sisäministeriö on luotettava, joustava, suvaitseva ja mielestäni täällä vallitsee hyvä työilmapiiri ja yhteishenki. Pidän erityisesti siitä, että olemme kaikki samaa tiimiä ilman turhaa hierarkiaa, ja yhdessä tekeminen näkyy kaikessa tekemisessämme päivittäin.

Työ on myös yhteiskunnallisesti merkityksellistä, sillä viestintä koskettaa tavalla tai toisella meitä kaikkia. Tässä työssä antoisinta onkin se, kun näkee, että omalla työlläni on konkreettista merkitystä.

Sisäministeriön hallinnonala on laaja, ja toiminnastamme viestiminen ulospäin on tärkeää, sillä onnistunut viestintä takaa omalta osaltaan sen, että voimme yhdessä luoda turvallisen Suomen kaikille. 

Julkaistu 1.3.2023