Heidi Kankainen on mukana turvaamassa tulevaisuuden poliisin toimintaedellytyksiä

Olen Heidi Kankainen ja työskentelen johtavana asiantuntijana sisäministeriön poliisiosastolla poliisitoiminnan ohjausyksikössä. 

Sisäministeriössä työtehtäväni liittyvät poliisitoimialan kehittämiseen, erilaiseen koordinaatio- ja lainvalmistelutyöhön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun valmistelutehtäviin. Tämän lisäksi toimin yksikön päällikön sijaisena. Aloitin työt sisäministeriössä vuonna 2008 ja olenkin työskennellyt hyvin erilaisten asioiden parissa tänä aikana.

Poliisin vakauttamissuunnitelma työssä tärkeä kärkihanke juuri nyt

Tällä hetkellä työskentelen erityisesti syksyllä 2022 käynnistyneen poliisin vakauttamissuunnitelman parissa. Poliisin vakauttamissuunnitelmassa on kyse poliisin toimialan kehittämisestä ja tavoitteena on parantaa poliisin toimintaedellytyksiä, jotta poliisi voi paremmin huolehtia lakisääteisistä tehtävistään, vastata toimintaympäristön muutoksiin ja yhteiskunnan sille osoittamiin vaatimuksiin sekä varmistaa yhdenvertaisten palvelujen toteutuminen yhteiskunnan suomien resurssien puitteissa.

Käynnistynyt hanke on jatkoa aikaisempien vuosien poliisitoiminnan kehittämiselle, mutta nyt toimialan kehittämistä tarkastellaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin tulevaisuuden poliisin toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Työssä antoisinta on uuden kehittäminen ja jatkuva oppiminen

Ehdottomasti antoisinta työssäni on uuden kehittäminen ja se, että työ mahdollistaa jatkuvan oppimisen. Myös lisäkouluttautuminen, henkilökierron mahdollisuus sekä työtehtävien monipuolisuus ja vaihtelevuus tuovat työhön mielekkyyttä. 

Se, että työ on nimenomaan uuden kehittämistä, luo myös omalta osaltaan vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä omaan työhön sekä motivoi. Tällä hallituskaudella olen ollut mukana ensimmäistä kertaa hallitusohjelman toimeenpanossa koko hallituskauden, joten nyt työn tulokset näkyvät kenties vieläkin konkreettisemmin.

On hienoa huomata, että vaikka töitä on vielä tehtävänä, on neljän vuoden aikana myös saatu paljon aikaan. Toisaalta työ ministeriössä vaatii kuitenkin myös kärsivällisyyttä, sillä tulokset näkyvät toisinaan hitaasti ja palkitsevuus omasta työstä syntyy nimenomaan pitkällä aikavälillä. 

Koulutukseltani olen varatuomari ja poliisi. Kumpikin koulutustausta on osoittautunut hyödylliseksi työssä sisäministeriössä. Esimerkiksi oikeustieteen opinnoista on ollut hyötyä ministeriössä erityisesti lainvalmistelutyössä, jossa syvempi ymmärrys ja juridinen osaaminen on etu.

Tämän lisäksi minulla on taustani kautta konkreettista ymmärrystä poliisin toimialasta ja tämä auttaa omalta osaltaan siinä, että pystyn paremmin edistämään poliisin toimintaedellytyksiä. Viime vuonna opiskelin myös ennakointia, joka on nykyaikana edellytys tietojohtoiselle visio- ja strategiatyölle.

Sisäministeriössä töitä tehdään yhdessä ja ratkaisuhakuisesti

Sisäministeriössä vallitsee rento ja hauska työilmapiiri. Asiat, joiden parissa työskentelemme ovat yhteisiä, joten myös töitä tehdään yhdessä. Yksi arvoistamme onkin, että yhdessä olemme vahvoja.

Sisäministeriössä työskentely vaatii ratkaisukeskeisyyttä, jatkuvaa kehittymistä, pitkäjänteisyyttä sekä kykyä ajatella itse, olla luova ja ottaa asioista selvää. Viime vuosina ratkaisuhakuisuus on osoittautunut kultaakin arvokkaammaksi. Työyhteisön tuki ja yhdessä tekeminen auttaa tässäkin.