Jari Lepistö kehittää työssään koko yhteiskunnan turvallisuutta

Olen Jari Lepistö ja työskentelen pelastusylitarkastajana pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikössä pelastusosastolla.

Jari Lepistö.

Työtehtäväni liittyvät mm. yksilön resilienssiin eli kriisinsietokykyyn, onnettomuuksien ehkäisyyn, sopimuspalokuntatoimintaan ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuteen. Työni on paljon verkostoissa vaikuttamista ja sisäministeriön edustamista eri työryhmissä. Näiden kohtaamisten kautta edistän asioita ja näkökulmani on hyvin yhteistyölähtöinen. Parasta työssäni on juurikin se, että saan tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Työni pelastusosastolla on kokonaisturvallisuuden kehittämistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi onnettomuuksien ehkäisyssä tulipalojen ehkäisy on meidän pääleipä. Mutta kokonaisuuteen kuuluu myös ihmisten pelastaminen erilaisista pulmatilanteista, tavoitteena on, että ihmiset tunnistaisivat vaaratilanteet ja pyrkisivät ehkäisemään niitä itse. Osallistumme myös esimerkiksi tapaturmien ehkäisy- ja liikenneturvallisuustyöhön. Sidosryhmät, joiden kanssa teen töitä ovat mm. pelastuslaitokset, meidän toimialan järjestöt kuten esim. Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK ja Suomen punainen risti SPR sekä sosiaali- ja terveysministeriö STM.

Meillä on hyvä henki pelastusosastolla ja olen kyllä viihtynyt täällä tosi hyvin. Sisäministeriö on hyvä työpaikka ja täällä saa tehdä paljon ja monipuolisesti erilaisia juttuja. Ehkä juuri runsaasta tehtävämäärästä johtuen itsensä kehittämiseen jää monesti vähän liian vähän aikaa.

Pitkä ura pelastusalalla alkoi Kiimingin Palokuntanuorissa

Ajauduin nuorena kavereiden kautta Kiimingin palokuntanuoriin ja se imaisi osaltaan mukaansa. Toinen merkittävä tekijä oli se, että palokuntanuorisotyön vetäjät osoittivat mitä arvokkainta välittämistä omien teinivuosien myrskyisinä aikoina ja tukivat minua tavalla, josta olen suuresti kiitollinen. Lisäksi silloiset palomestari ja palopäällikkö rohkaisivat hakemaan pelastajakurssille, johon valmistautumiseen sain todella arvokasta tukea muilta palokuntalaisilta. Palokunnasta muodostui nuorelle miehelle toinen perhe. Tämä sama palokuntahenki on kantanut minua aikojen yli ja aina kannustanut eteenpäin. Muiden ihmisten auttamisesta muodostui samalla sydämen asia.

Lisääntynyt etätyö toi mukanaan lenkkitossukokoukset

Asun Karvialla Pohjois-Satakunnassa eli etätyö oli minulle hyvin tuttua jo ennen koronaa. Nyt, kun työ on lähes pelkästään etätyötä, olen huomannut siinä sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvä asia on esimerkiksi se, että yhteinen aika perheen kanssa on lisääntynyt. Olen myös kotitoimistolla ottanut käyttöön lenkkitossukokoukset eli välillä kävelen kokouksen aikana ulkona. Se mitä kaipaan, on niitä luovia kokouksia joissa ollaan kasvokkain, villejä keskusteluja missä brainstormataan yhdessä, tällainen on haasteellisempaa etänä. 

17.5.2021