Marja-Riitta Salokannel

Marja-Riitta Salokannel

Kuka olet ja mitä teet sisäministeriössä?

Olen Marja-Riitta Salokannel ja työskentelen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolla kehittämisneuvoksena. Toimin henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä. Olen koulutukseltani hallintotietoteiden maisteri ja valmistunut Tampereen yliopistosta. Pääaineeni oli julkishallinto ja sivuaineina valtio-oppi ja kansainvälinen politiikka.

Työhöni kuuluu ministeriössä laaja kirjo henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtäviä. Hoidan mm. virkaehtosopimus- ja neuvotteluasioita sisäministeriön ja hallinnonalan osalta, vastaan palkkausjärjestelmään ja palkitsemiseen liittyvistä tehtävistä sekä rekrytointiin ja työnantajakuvaan kuuluvista kokonaisuuksista. Työhöni kuuluu kiinteästi myös työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä teemoja sekä sisäministeriön johtamisen kehittämiseen liittyviä osa-alueita. Vastaan myös johtamissopimuksiin liittyvästä valmistelusta.

Yhteenvetona siis vastaan, valmistelen, esittelen, neuvon, sovittelen, suunnittelen, kehitän ja toteutan henkilöstöhallintoon liittyviä moninaisia asioita!

Miten päädyit ministeriöön töihin?

Tulin sisäministeriöön Helsingin yliopiston hallinnosta. Siellä työt ja vastuut veivät seitsemän vuoden aikana taloussihteerin ja taloussuunnittelijan tehtävien kautta taloushallinnon kampusten perustamistehtäviin ja edelleen kirjanpitopalveluiden palvelupäällikön tehtäviin 20 henkilön esimieheksi. Olen hyvin kiitollinen tuosta ajanjaksosta, joka oli erittäin vaativa, mutta myös äärimmäisen opettava vastavalmistuneelle maisterille!

Syksyllä 2003 hain määräaikaista ylitarkastajan tehtävää sisäministeriöstä. Tuosta vuoden mittaisesta sijaisuudesta onkin tullut jo yli 13 vuoden mittainen matka ministeriössä. Aloittaessani työskentelyn sisäministeriössä toimin silloisella alueiden- ja hallinnon kehittämisosastolla talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Nykyisin tehtäväni koostuvat siis pääasiassa henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävistä.

Mikä nyt on ajankohtaista työssäsi?

Tällä hetkellä ajankohtaista työssäni on johtamissopimuskierroksen viimeistelyyn liittyvät asiat, rekrytoinnit, toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen valmisteluun linkittyvät tehtävät sekä hallinnonalan tukeminen palvelussuhde- ja virkaehtosopimusasioissa sekä muissa muutosprosesseihin liittyvissä henkilöstöasioissa. Pöydältäni löytyy niin ikään uuden virkaehtosopimuskauden valmisteluun liittyviä tehtäviä, perehdytyksen kehittämiseen kuuluvia asioita sekä johtamisen kehittämiseen liittyviä kokonaisuuksia.

Mikä työssäsi on inspiroivinta?

Parasta työssäni on se, että koen oman ammattitaitoni ja omat kykyni lomittuvan varsin hyvin työtehtäviini ja niissä kehittymiseen. Koen myös, että työnkuvani on selkeä ja pystyn vaikuttamaan sen muuntumiseen. Ja mikä tärkeintä, lähikollegat ovat tärkeä voimavara työssäjaksamisessa! Arvostan sisäministeriötä työnantajana ja olen ylpeä voidessani työskennellä täällä ja juuri näissä tehtävissä.

Julkaistu 8.2.2017