Tuomo Kurrin kesäharjoittelu poiki pitkän virkauran

Olen Tuomo Kurri ja toimin maahanmuutto-osaston politiikkayksikön päällikkönä.

Tuomo Kurri

Mitä tehtäviisi kuuluu?

Yksikkömme vastaa EU-asioiden valmistelusta ja kansainvälisistä asioista sekä osaltaan myös kansallisista asioista maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan alueella.

Mikä on työssäsi ajankohtaista juuri tällä hetkellä?

Ajankohtaisinta on varmasti EU-politiikan valmistelu eri muodoissaan. Yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittäminen, EU:n palauttamispolitiikan toimeenpano, maahanmuuton ulkosuhteet. Kaikki isoja kokonaisuuksia, jotka liittyvät vahvasti toisiinsa. Yhteistyö keskeisten lähtö- ja kauttakulkualueiden kanssa korostuu.

Kerro työsi positiivisista ja negatiivisista puolista.

Työ on hyvin monipuolista ja asiat kiinnostavia sekä haastavia. Toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut olennaisesti. Paljon uutta joudutaan kehittämään ja miettimään uusiksi. Työtä on paljon, mistä johtuen monia kiinnostavia asioita on vain pakko jättää vähän sivummalle. Niihin voi kuitenkin toivon mukaan palata rauhallisempina hetkinä. Työn tekemisen tapoja tulee jo itsessään pystyä kehittämään aktiivisesti.

Miten päädyit sisäministeriöön?

Tulin 27 vuotta sitten kesäksi tänne harjoittelemaan ja siitä se lähti. Haasteita on riittänyt. Sisäministeriö on erittäin mielenkiintoinen työpaikka, jossa osastojen ja erillisyksikköjen välillä on hyvä ja tiivis yhteistyö. Oman päätehtäväalueen ohella oppii kyllä varsinkin pidemmällä aikajänteellä katselemaan asioita vahvasti muistakin kulmista, mikä on kaikin puolin tärkeää kokonaisuuksien hahmottamisen kannalta.

Julkaistu 1.8.2017