Veera Prihan työ on asiakaspalvelua ja ihmisten kohtaamista

Olen Veera Priha ja työskentelen assistenttina poliisitoiminnan ohjausyksikössä poliisiosastolla.

Veera Priha.

Työhöni sisältyy kattavasti avustavia tehtäviä, kuten esimerkiksi kokousten varaamista, asiakirjahallintaa ja virkasähköpostin päivystämistä ja hallinnointia. Huolehdin esimerkiksi kansanedustajien lähettämät kirjalliset kysymykset eteenpäin oikealle virkamiehelle esimiehen vastuuttamana. 

Tämä työ vaatii hyviä koordinointi- ja organisointitaitoja. Koordinoin paljolti koko poliisiosastoa koskevia toimeksiantoja, joiden määräajoista on pidettävä tarkasti kiinni. Avustan myös päälliköitä käytännön asioissa, jotta heille jäisi paremmin aikaa hoitaa omia työtehtäviään.

Työni on asiakaspalvelua ja ihmisten kohtaamista. Tässä tapauksessa asiakkaat ovat yleensä sisäministeriön henkilökuntaa tai vaikka meidän hallinnonalan väkeä. Assistenttina olen etuoikeutetussa asemassa siinä mielessä, että saan olla yhteydessä moneen eri henkilöön saman päivän aikana. Sosiaalisena ihmisenä tämä sopii minulle mainiosti.

Tässä työssä voi kehittyä ja itse vaikuttaa työn sisältöön

Parasta työssäni on työyhteisö sekä tehtävien monipuolisuus. Myös kehittymisen mahdollisuus, ja se, että pystyy itse vaikuttamaan työn sisältöön, on tärkeää työn mielekkyyden kannalta. Poliisiosaston assistenttien työssä tehtiin uudistus pari vuotta sitten, jolloin kaikki assistentit sijoitettiin työnjohdollisesti saman yksikön alle. Käytännössä muutos tarkoitti sitä, ettei assistenteilla ollut enää eriteltyjä ja omia työtehtäviä, vaan kaikki tekevät samoja töitä. Uudistus oli mielestäni hyvä, sillä se on tasannut työkuormaa, mahdollistanut jouston työpäivissä sekä monipuolistanut työtehtäviä. 

Korona-aikana olen käynyt toimistolla pari kertaa kuukaudessa. Etätyö mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn, sillä keskeytyksiä tulee vähemmän, jolloin n.s. flow-tilaan pääsy on ollut helpompaa.  Alkuun oman työskentelyn johtaminen tuntui hiukan vaikealta, mutta nyt sanoisin työskentelyn olevan jopa tehokkaampaa etänä.

Olen oppinut näkemään etätyön positiiviset puolet. Työmatkoihin ei kulu aikaa, lounastauolla voi käydä pienellä kävelyllä tai soittaa mummolle kuulumiset. Huonoin puoli on se, että sosiaalinen kanssakäyminen työpäivän aikana on jäänyt minimiin. Täällä kotona vain papukaijat sirkuttavat taustalla töistä tehdessä.

Mielestäni sisäministeriö on monipuolinen ja mielenkiintoinen työpaikka. Voin olla töissä juuri sellainen kuin olen, eikä minun tarvitse mahtua valmiiksi määriteltyyn muottiin. Meillä on myös mahtava työyhteisö, joka koostuu mitä erilaisimmista virkahenkilöistä: asiantuntijoista, avustajista, johtajista. Jokainen oma persoonansa. Ja juuri se erilaisuuden kirjo minua kovasti viehättää.