Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ändringar i inrikesministeriets förordning som gäller förvaring av vapen

Inrikesministeriet
21.12.2017 12.35 | Publicerad på svenska 21.12.2017 kl. 12.38
Pressmeddelande 140/2017

Inrikesministeriet har ändrat förordningen om säkerhetsskåp som är avsedda för förvaring av skjutvapen. I fortsättningen ska de säkerhetsskåp som är avsedda för förvaring av skjutvapen uppfylla kraven på säkerhetsnivå i de europeiska standarderna i stället för den nationella standarden.

Hänvisningen till den nationella standarden SFS 5870 stryks i förordningen och den ersätts med de europeiska standarderna EN 14450 nivå S1 och EN 1143-1 nivå 0. Säkerhetsskåpen ska alltså uppfylla kraven på säkerhetsnivå i åtminstone någondera av standarderna. Polisstyrelsen kan vid behov ge utlåtande om ifall säkerheten hos något annat säkerhetsskåp än hos ett sådant säkerhetsskåp som har testats och certifierats i enlighet med dessa standarder motsvarar minst samma nivå.

Bakgrunden till ändringen är behovet att upphäva en nationell standard inom samma tillämpningsområde som en europeisk standard. Genom att använda de europeiska standarderna strävar man efter att främja varornas fria rörlighet på den inre marknaden i Europa. Genom ändringen försäkrar man sig om att det också framöver på marknaden finns sådana säkerhetsskåp i flera olika prisklasser som uppfyller skjutvapenlagens krav på stöldsäkerhet och låsbarhet.

Säkerhetsskåp i enlighet med de europeiska standarderna är redan enligt gällande författningar tillåtna eftersom Polisstyrelsen har gett utlåtanden om att de motsvarar den nationella standarden. I och med förordningsändringen blir de standarder som krävs tydligare, och säkerhetsskåp av olika pris införs på marknaden. Detta förväntas uppmuntra till att skaffa säkerhetsskåp för förvaring av skjutvapen även när lagen inte förpliktar till det. Detta har i sin tur positiva konsekvenser för vapensäkerheten.

De grundläggande bestämmelserna om förvaring av vapen finns i skjutvapenlagen. Vapeninnehavaren har ansvaret för att skjutvapnet förvaras ändamålsenligt och omsorgsfullt. Enligt förordningens övergångsbestämmelse medför ändringen inte till den som äger ett säkerhetsskåp enligt de nuvarande kraven någon skyldighet att skaffa ett nytt säkerhetsskåp. Förordningen träder i kraft den 1 mars 2018.

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om säkerhetsskåp som är avsedda för förvaring av skjutvapen

Ytterligare information:
Seppo Sivula, polisinspektör, tfn 0295 488 591, [email protected]
Heidi Aliranta, specialsakkunnig, tfn 0295 488 367, [email protected]