Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman kuulemistilaisuudessa raikasta keskustelua

Sisäministeriö
1.11.2017 13.47
Uutinen

Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman kuulemistilaisuus 31.10. kokosi yhteen lähes sata järjestöjen ja muiden sidosryhmien edustajaa. Kuulemistilaisuuden työryhmätyöskentelyn teemat noudattivat maahanmuuttopoliittisen ohjelman kolmea pääteemaa – työvoiman maahanmuutto, kotoutuminen ja hyvät väestösuhteet.

Keskustelussa nousi esiin toivomus kokonaisvaltaisesta näkemyksestä työmarkkinoille suuntautuvaan maahanmuuttoon.

Kuulemistilaisuudessa sidosryhmät saavat mahdollisuuden vaikuttaa ohjelman valmisteluun

Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman kuulemistilaisuuteen osallistui laajasti maahanmuuton eri sidosryhmiä. Tieteiden talolla Helsingissä oli tiistaina keskustelemassa lähes sata järjestöjen, kuntien, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien edustajaa.

Kuulemistilaisuudessa käytiin aktiivista keskustelua ohjelman kolmesta pääteemasta; työvoiman maahanmuutosta, kotoutumisesta ja hyvistä väestösuhteista. Tilaisuuden avasi sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorio.

Menestyksekäs työvoiman maahanmuutto vaatii kokonaisvaltaista näkemystä

Työryhmissä käytyjen pienryhmäkeskusteluiden pohjalta nousi esiin monia huomioita ja näkemyksiä liittyen työvoiman maahanmuuttoon. Tilaisuuden yhteenvetokeskustelussa nousi laaja-alaisesti esiin näkemys siitä, että työmarkkinoille suuntautuva maahanmuutto olisi nähtävä kokonaisuutena, jossa on otettava huomioon muun muassa perheen mahdollisuudet sopeutua Suomeen.

Maahanmuuttopoliittista ohjelmaa valmistellaan yhteistyössä

Hallitus päätti maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelusta vuosia 2018–2021 koskevan julkisen talouden suunnitelman neuvotteluissa. Ohjelman tavoitteena on tuoda näkyväksi hallituksen maahanmuuttopolitiikan linja, joka tukee työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä kansainvälistymistä edistävää maahantuloa työmarkkinoille.

Sisäministeriön johtamaan poikkihallinnolliseen yhteistyöryhmään on osallistunut sisäministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö ja Maahanmuuttovirasto. Maahanmuuton ministerityöryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä.

Ohjelman on tarkoitus valmistua hallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2018 alussa.

Kuulemistilaisuutta pystyi seuraamaan myös suorana netissä. Tallenne on katseltavissa täältä.

Lisätietoja:

maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorio, p. 0295 488 600, [email protected]