Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Itä-Uudenmaan poliisipäällikön virkaa hakee kymmenen henkilöä

Sisäministeriö 12.6.2020 15.23
Tiedote 62/2020

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä kymmenen henkilöä. Virka pyritään täyttämään 1.8.2020 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Virkaa hakevat seuraavat henkilöt:

  • Astrid Geisor-Goman, oikeustieteen maisteri
  • Ari Juhani Karvonen, hallintotieteiden maisteri
  • Tiina Keskimäki, Master of Science
  • Heikki Kopperoinen, oikeustieteen kandidaatti
  • Ilkka Koskimäki, oikeustieteen lisensiaatti
  • Tero Kurenmaa, oikeustieteen tohtori
  • Tapio Lakanen, oikeustieteen lisensiaatti
  • Piotr Lehtonen, Master of Business Administration
  • Kari Puolitaival, oikeustieteen kandidaatti
  • Timo Saarinen, oikeustieteen maisteri

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitoksen toimintaa ja vastaa poliisilaitoksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, kehittämisestä, toimintaedellytyksistä sekä sisäisistä palveluista. Poliisipäällikön tehtävänä on muun muassa vastata poliisilaitoksen toimintaedellytyksistä ja toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta, laitoksen tehtävien tuloksellisesta hoitamisesta sekä vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastata poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tehtävänä on vastata toimialueellaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ja häiriöiden ennalta ehkäisemisestä, selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta, poliisin lupapalvelusta ja -valvonnasta sekä muista paikallispoliisille kuuluvista tehtävistä. Lisäksi poliisilaitoksen tehtävänä on huolehtia tehtäväpiiriinsä kuuluvan avun antamisesta yleisenä turvallisuusviranomaisena sekä muista sille erikseen määrätyistä tehtävistä.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 0295 488 510, [email protected]