Hyppää sisältöön
Media

Kausityöntekijän mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa helpotetaan

sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2021 10.29
Tiedote 73/2021

Maahanmuuttovirasto on ottanut käyttöön uuden suoritteen, jolla helpotetaan kausityöntekijän mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa Suomessa ollessaan. Maahanmuuttoviraston maksuasetuksen muutos perustuu kausityölain muutokseen. Sekä kausityöntekoa koskeva lainmuutos että Maahanmuuttoviraston maksuasetuksen muutos tulevat voimaan 17.6.2021.

Kaikkien Maahanmuuttovirastolle toimitettavien hakemusten käsittelymaksut vahvistetaan vuosittain sisäministeriön asetuksella Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Tälle vuodelle annettua maksuasetusta muutetaan lisäämällä uusi suorite, jossa työntekijä hakee uuden työnantajan lisäämistä voimassa olevaan kausityölupaansa sekä siihen liittyvää Maahanmuuttoviraston todistusta työnteko-oikeutensa laajentumisesta. Uuden työnantajan lisäämisestä ja todistuksesta työnteko-oikeuden laajentumisesta peritään 65 euron suuruinen maksu, kun hakemus jätetään sähköisesti. Jos hakemus jätetään paperisena, maksu on 165 euroa.

Maahanmuuttovirasto voi hakemuksesta lisätä voimassa olevaan kausityöhön oikeuttavaan lupaan uuden työnantajan, jos työnantaja sitoutuu kausityölaissa säädettyihin työehtoja ja majoitusta koskeviin edellytyksiin.

Kausityölain muutoksen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman linjaus, jonka mukaan kausityöntekijöiden mahdollisuuksia vaihtaa työnantajaa parannetaan. Lisäksi hallitusohjelman mukaan työvoiman maahanmuuttoa kehitettäessä tulee ottaa huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisy.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Kirta Sandström, p. 0295 488 604, [email protected] (Maahanmuuttoviraston maksuasetus)
hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 048 022, [email protected] (kausityölaki)