Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Flagga flitigt under Finlands jubileumsår

Inrikesministeriet
7.4.2017 12.09
Pressmeddelande 29/2017

Finlands 100-årsjubileumsår ger ett bra tillfälle att flagga också andra dagar än på allmänna flaggdagar. I Finland får man flagga mycket fritt, och flaggan kan hissas alltid då det finns anledning till det.

Att flagga är ett fint sätt att uttrycka glädje och visa att det finns anledning till fest. Det är också ett värdigt sätt att uttrycka respekt eller sorg.

Förutom på de vedertagna flaggdagarna rekommenderar inrikesministeriet flaggning också följande dagar:

  • Helene Scherfbeck-dagen, den finländska bildkonstens dag 10.7
  • Dagen för skolstart (datumet varierar enligt kommun)
  • Den finska naturens dag 26.8
  • Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandets dag 1.10
  • Barnkonventionens dag 20.11

Finlands flaggas korta historia

Fram till vår självständighet använde Finland först Sveriges, och under kejsardömets tid, Rysslands flagga som sin officiella flagga. När sången Vårt land uppfördes första gången vid studenternas vårfest på Gumtäkts äng utanför Helsingfors den 13 maj 1848, bar man studentkårens flagga med storfurstendömet Finlands vapen på vit botten. Då började diskussionen om en egen flagga för Finland och detta följdes av många förslag om flaggans utseende. Riksdagen godkände förslaget om en blåvit korsflagga den 27 maj 1918.

Flaggdagarna 2017

Ytterligare information

Hanne Huvila, överinspektör, tfn 0295 488 313, [email protected]