Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan sekä sisäisen turvallisuuden tulevaisuus aiheina EU:n sisäministereiden kokouksessa Brysselissä

EU2019FISisäministeriö 29.11.2019 13.43
Tiedote 104/2019
Suomen EU-puheenjohtajakauden logo

Sisäministeri Maria Ohisalo osallistuu oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon 2.12. Brysselissä. Kyseessä on Suomen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuden viimeinen sisäasioiden ministerineuvosto. Kokouksen aiheina ovat muun muassa EU:n muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan sekä sisäisen turvallisuuden tulevaisuus.

– Suomen EU-puheenjohtajakaudella muuttoliikkeestä on käyty laaja-alaisia ja tulevaisuuteen katsovia keskusteluja, joiden tarkoituksena on ennen kaikkea rakentaa luottamusta jäsenvaltioiden välille ja antaa eväitä uudelle komissiolle. On selvää, että odotukset tuoretta komissiota kohtaan ovat suuria erityisesti maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan osalta, ministeri Ohisalo toteaa.

Muuttoliikkeen osalta prioriteetteina ovat puheenjohtajakaudella olleet muun muassa kaikkien muuttoliikereittien tasapuolinen ja kokonaisvaltainen käsittely, yhteisen turvapaikkajärjestelmän perustavoitteista keskusteleminen, tiedon parempi hyödyntäminen politiikan valmistelussa sekä kumppanuuksien tärkeys kolmansien maiden ja erityisesti Afrikan kanssa. Lisäksi Suomi on EU-neuvoston puheenjohtajana käynnistänyt ensimmäistä kertaa konkreettiset keskustelut maahanmuutto- ja kauppapolitiikan yhteyksistä.

Sisäinen turvallisuus ei ole vain lainvalvontaviranomaisten asia

Myös keskustelussa EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuudesta on korostunut laaja-alainen lähestymistapa turvallisuuteen: sisäinen turvallisuus ei ole ainoastaan lainvalvontaviranomaisten asia, vaan sen tueksi tarvitaan muita viranomaisia, järjestöjä ja koko yhteiskuntaa. Myös hybridiuhkien torjunnassa korostuu kokonaisvaltainen lähestymistapa, jota on Suomen puheenjohtajakaudella viety konkreettisesti eteenpäin useissa työryhmissä ja heinäkuun epävirallisessa ministerineuvostossa järjestetyn skenaariopohjaisen hybridiharjoituksen kautta.

– EU:n sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä ja kehityksessä viranomaisyhteistyön ja tiedonvaihdon lisääminen, tietojärjestelmien yhteentoimivuus, uusien teknologioiden hyödyntäminen ja EU:n virastojen jäsenvaltioille tarjoama tuki ovat keskeisessä asemassa, ministeri Ohisalo painottaa.

Suomen puheenjohtajuuskausi osui haastavaan kohtaan keskeisten EU-instituutioiden vaihdoksessa. Koska edistettävää lainsäädäntöä on ollut vähemmän, tämä on toisaalta tarjonnut mahdollisuuden keskittyä EU:n tulevaisuuden kannalta tärkeisiin strategisiin painopisteisiin.

– Jäsenvaltioiden nyt käymät tulevaisuuskeskustelut ovat arvokas pohja sekä neuvoston että komission työlle alkavalla lainsäädäntökaudella, sisäministeri sanoo.

Lisätietoja:

ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 2216, [email protected]
ministerin erityisavustaja Jarno Lappalainen, p. 0400 536 973, [email protected]