Hyppää sisältöön
Media

Marko Laitinen utnämndes till rektor för Polisyrkeshögskolan 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2022 15.26
Pressmeddelande 9/2022
Marko Laitinen.

Inrikesministeriet har utnämnt Marko Laitinen till tjänsteförhållandet som rektor för Polisyrkeshögskolan för tiden 24.1.2022‒31.7.2025 eller högst så länge som den ordinarie tjänsteinnehavaren är tjänstledig.

Pedagogie doktor Marko Laitinen har varit förvaltningsdirektör vid Polisyrkeshögskolan sedan 2019. Åren 2008–2019 var han personalchef vid Polisyrkeshögskolan och åren 2006–2007 överkommissarie. 

”Jag känner polisens och Polisyrkeshögskolans verksamhet sedan en lång tid tillbaka. Vår personal är yrkeskunnig och engagerad och vårt campusområde är unikt också internationellt sett. Vi har alltså utmärkta förutsättningar för Polisyrkeshögskolans verksamhet och utvecklingen av den. Det är med en känsla av iver och tillförsikt som jag tar emot uppdraget som rektor", säger Laitinen.

Rektorn för Polisyrkeshögskolan leder Polisyrkeshögskolans verksamhet. Rektorn handlägger och avgör de ärenden som gäller högskolans interna förvaltning och som enligt bestämmelser eller föreskrifter inte ska handläggas och avgöras av Polisyrkeshögskolans styrelse eller som enligt högskolans reglemente inte ska handläggas och avgöras av någon annan tjänsteman vid Polisyrkeshögskolan.

Polisyrkeshögskolan är Finlands enda polisläroinrättning. Polisyrkeshögskolan verkar inom inrikesministeriets förvaltningsområde och producerar information och kompetens för expert- och ledningsuppgifter inom den inre säkerheten samt för utveckling av säkerheten i samhället.

Ytterligare information:
Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, [email protected]