Hyppää sisältöön
Media

Rahapelituottoja koskevat arpajaislain muutokset lausunnoille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2022 10.38
Tiedote

Sisäministeriö on 12.4.2022 lähettänyt lausuntokierrokselle arpajaislainsäädäntöön tehtävät välttämättömät muutokset, jotka koskevat rahapelituotolla rahoitettujen toimintojen uuteen rahoittamismalliin siirtymistä. Taustalla on hallituksen linjaus uuden rahoitusmallin käyttöönotosta vuoden 2024 alusta alkaen. Lausuntokierros päättyy 20.5.2022. Opetus- ja kulttuuriministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä ja maa- ja metsätalousministeriössä on parhaillaan valmistelussa uutta rahoitusmallia koskevat ministeriöiden oman hallinnonalan lakimuutokset.

Valtiosihteereistä koostuva hankeryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä saivat helmikuun alussa valmiiksi ehdotuksen rahapelituotoilla rahoitettavien yleishyödyllisten toimintojen uudesta rahoitusmallista ja rahoitustasosta. Jatkossa Veikkaus Oy:n tuotto olisi tarkoitus tulouttaa valtion budjettiin yleiskatteellisena ilman nykyisiä korvamerkintöjä käyttökohteista.

Lakimuutosten tavoitteena on poistaa rahapelituotolla rahoitettujen toimintojen riippuvuus Veikkaus Oy:n tuotosta. Arpajaislailla säädetään tällä hetkellä Veikkaus Oy:n tuoton käyttämisestä urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen. Tätä koskevista säännöksistä luovuttaisiin, ja säännökset Veikkaus Oy:n tuoton käyttötarkoituksesta, tuoton ottamisesta valtion talousarvioon ja tilittämisestä valtiolle muutettaisiin uutta rahoitusmallia vastaaviksi.

Lakimuutosten tavoitteena on myös vahvistaa rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä yksinoikeusjärjestelmässä. Tuoton käyttötarkoituksia koskevasta sääntelystä johtuvaa yhteyttä rahapelituoton ja sillä rahoitettujen toimintojen välillä ei ole pidetty yksinoikeusjärjestelmän tavoitteena olevan rahapelihaittojen torjunnan näkökulmasta optimaalisena järjestelynä, sillä yhteyden on arvioitu voivan aiheuttaa ristiriitaisia kannustimia rahapelijärjestelmän sisällä.  Esitysluonnoksessa ehdotetaan tämän yhteyden poistamista.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta.

Arpajaislaki sääntelee rahapelaamista ja muita arpajaisia

Arpajaislaissa säädetään rahapelien ja muiden arpajaisten toimeenpanosta ja toimeenpanon valvonnasta, Veikkaus Oy:n toiminnasta ja toiminnan rajoituksista, tuottojen tilittämisestä ja käyttötarkoituksista sekä tuottojen käytön valvonnasta. Lain tarkoituksena on taata yleishyödyllisiin arpajaisiin osallistuvien oikeusturva, estää arpajaisiin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä ehkäistä ja vähentää arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]