Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin kelpoisuusvaatimusten tarkennuksia kaksoiskansalaisille 1.7. alkaen

Sisäministeriö 1.7.2019 13.29
Tiedote 50/2019

Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan voidaan jatkossa nimittää vain, mikäli henkilöllä ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta, joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita tai palvelusturvallisuutta Rajavartiolaitoksessa.

Sama luotettavuutta edellytetään myös henkilöiltä, jotka opiskelevat upseeriksi tai valitaan Rajavartiolaitoksen peruskurssille. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2019.

Luotettavuuden arvioinnissa olennaista on se, onko todennäköistä, että ulkomaansidonnaisuus altistaa selvityksen kohteen ei-toivotulle vaikuttamiselle.

Ulkomaansidonnaisuudet tulee ottaa huomioon myös asianomaisen oman aseman ja suojaamisen kannalta. Henkilö voi joutua ristiriitatilanteeseen, jos häntä tai hänen läheisiään uhataan tai henkilöä muutoin painostetaan toimimaan työtehtäviinsä liittyvien velvollisuuksiensa vastaisesti.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitos, p. 0295 412 161