Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusia kohteita sisäministeriön liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun asetukseen

Sisäministeriö
20.6.2018 13.39
Tiedote 72/2018

Sisäministeriön liikkumis- ja oleskelurajoituksia koskevan asetuksen liitteisiin on lisätty 20 uutta kohdetta, poistettu kaksi vanhaa kohdetta ja laajennettu kahta nykyistä kohdetta.

Lisätyt kohteet ovat Sodankylän lentopaikka ja Fingrid Oyj:n uudet kantaverkon muuntoasemat sekä uusi varavoimalaitos. Lisäksi asetukseen on lisätty uudet satama-alueet: Hamina, Kotka, Hanko, Kokkola, Turku, Oulu ja Rauma. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen aluetta laajennetaan. Asetuksesta poistetaan kaksi Fingrid Oyj:n käytöstä poistunutta muuntoasemaa. Asetusmuutos tulee voimaan 1.7.2018.

Poliisilain nojalla annettavalla sisäministeriön asetuksella voidaan rajoittaa liikkumista tai oleskelua kohteessa tai sen ympäristössä kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi. Asetuksella voidaan myös kieltää turvallisuutta vaarantavien esineiden tuonti kohteeseen. Rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon. Voimassaolevassa asetuksessa liikkumis- ja oleskelurajoitusalueita on yhteensä 106. Alueisiin kuuluu muun muassa lentopaikkoja, satamia, vankiloita, muuntoasemia, voimalaitoksia ja tehdasalueita.

Rajoitusten tarkoituksena on turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa tai siellä olevaa omaisuutta tai suojata ulkopuolisia ja kohteessa oleskelevia ihmisiä. Liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaiset kohteet ovat usein turvallisuudelle hyvin vaarallisia ja niillä liikkuminen edellyttää alueen perusteellista tuntemista. Asetuksessa edellytetään, että rajoituksen alainen kohde merkitään selkeästi ja tarvittaessa aidataan käyttötarkoituksen kannalta keskeisimmät alueet.

Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Heidi Aliranta, p. 0295 488 367, [email protected]