Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

EU:n asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

Johanna Puiro Julkaisupäivä 20.10.2017 10.41 Blogit

Johanna PuiroVajaa kaksi vuotta sitten joulukuussa 2015 komissio antoi ehdotuksen EU:n asedirektiivin muuttamiseksi. Asia nousi silloin Suomessa varsin voimakkaasti esille ja teemasta käytiin laajaa julkista keskustelua. Eri aseharrastajat olivat huolissaan muutosten vaikutuksista aseharrastukseen.

Suomessa valtioneuvosto ja eduskunta ottivat neuvotteluissa ripeästi selkeän kannan: Asedirektiivin muutoksilla ei saisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia reserviläistoimintaan, metsästyksen toimintaedellytyksiin tai urheiluammunnan ja asekeräilyn harjoittamiseen. Suomi teki vahvaa ja sinnikästä vaikuttamistyötä neuvottelujen alusta loppuun. Voimme olla tyytyväisiä lopputulokseen. Nyt on vuorossa direktiivin kansallinen täytäntöönpano.

Yhtenä valttina EU-neuvotteluissa pystyimme käyttämään Suomen tasapainoista ja toimivaa ampuma-aselainsäädäntöä ja sitä, että aseluvan haltijoiden seuranta on ajan tasalla. Nyt kun avaamme ampuma-aselain, tarkoitus on tehdä vain ampuma-asedirektiivistä johtuvat muutokset. Kyseessä on kuitenkin varsin haastava kokonaisuus, jossa täytyy pitää huolta ampuma-aselain toimivuudesta kokonaisuutena.

Samalla kun työstämme asedirektiivin säännöksiä kansalliseen lainsäädäntöön, niin työ lupamenettelyn sujuvoittamiseksi tehtyjen ampuma-aselain muutosten täytäntöön panemiseksi jatkuu. Aselupaa koskevat teknisluonteiset muutokset ampuma-aseasetukseen ovat parhaillaan ministeriössä valmistelussa.

Sidosryhmien kuuleminen on tärkeää

Hallituksen esitystä ampuma-aselain muuttamiseksi valmistellaan sisäministeriön asettamassa hankkeessa, jossa mukana on sisäministeriön lisäksi myös puolustusministeriön ja poliisihallituksen edustajia. Kuten kaikessa lainvalmistelutyössä, myös tässä valmistelussa sidosryhmien kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää.

Sisäministeriö järjestää marraskuussa kolme keskustelutilaisuutta, joihin kutsumme aseharrastajia ja ase-elinkeinoalan edustajia sekä muiden toimijoiden kuten ase-alan tutkijoiden ja järjestöjen edustajia. Toivomme avointa keskustelua direktiivin edellyttämistä muutoksista. Näiden keskustelutilaisuuksien lisäksi on tarkoitus järjestää vielä kuulemistilaisuus, kun luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle.

Lisätietoa hankkeen etenemisestä

Johanna Puiro
Johtava asiantuntija

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.
H
Hallituksen esitysluonnos 3.5.2018 5 Vuodet sitten
"Asedirektiivin muutoksilla ei saisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia reserviläistoimintaan, metsästyksen toimintaedellytyksiin tai urheiluammunnan ja asekeräilyn harjoittamiseen.--
--Nyt kun avaamme ampuma-aselain, tarkoitus on tehdä vain ampuma-asedirektiivistä johtuvat muutokset. Kyseessä on kuitenkin varsin haastava kokonaisuus, jossa täytyy pitää huolta ampuma-aselain toimivuudesta kokonaisuutena."

Halusin vain, että muistaisit mitä olet joskus kirjoittanut.
T
timppa 5 Vuodet sitten
Tarkoittaako tämä sitä että kun kilpailen SRA, niin joudun todennäköisesti kilpailemaan 10 panoksen lippaalla 30 panoksen lippaita vastaan kun ei ole sodan ajan sijoitusta ja ase on jälkeen 12.6.2017. Aika raja jossa grandfatherin sääntö pätee?. Elikkä nykylailla SRA tulee loppumaan. Tekee hyvää puolustustahdolle?
N
Nikolas Mäki 5 Vuodet sitten
Hei!

EU perustettiin ja sitä perusteltiin kansalaisille talousliittona. Asedirektiivin säätämällä EU ylittää kansalaisilta saamansa mandaatin. EU:n asedirektiivi on verrattavissa rikoslainsäädäntöön, jollaisen säätämiseen EU:lla ei ole kansalaisilta saatua mandaattia. Toimeenpanemalla EU:n asedirektiivin Suomen hallitus ja eduskunta ylittävät kansalaisilta saamansa mandaatin.

EU-kansalaisten laillisesti omistamat itselataavat aseet ja "suurikapasiteettiset" lippaat eivät ole olleet terroristien käytössä. Niitä on joskus varastettu asuntomurroissa rikollisten käyttöön, mutta terrorismiin niitä ei ole todistettavasti käytetty. Siksi EU:n asedirektiivi ei estä terrorismia.

Suomessa nykyisin voimassa oleva (8. 5. 18) aselaki edellyttää murtosuojattujen asekaappien käyttämistä. Siksi asedirektiiviä ei voi perustella Suomessa kansalaisten turvallisuudella.


Terveisin,
Nikolas Mäki

Pankkiunionin maksava jäsen