Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Monialaista jatko-opiskelua kannattaa hyödyntää pelastusalan kehittämisessä

Susanna Sankala Julkaisupäivä 16.12.2021 10.35 Blogit

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke osoitti, että pelastustoimesta on saatavissa varsin vähän tutkimustietoa tiedolla johtamisen tueksi. Tieteellisten julkaisujen ja yliopistoissa tehtyjen tieteellisten tutkimusten puuttuminen heikentää toimialan uskottavuutta yhteiskunnallisena vaikuttajana, vaikka kyseessä onkin yksi keskeisimpiä julkisia palveluntuottajia.

Ammattikorkeakouluja pidetään yleisesti varsin työelämäsuuntautuneina korkeakouluina, mikä on erinomainen lähtökohta pienen toimialan, kuten pelastustoimen, henkilöstön kouluttamiselle. Työelämälähtöiset kehittämisprojektit ovat erittäin yleisiä etenkin ylemmissä ammattikorkeakouluopinnoissa.

Herää kuitenkin kysymys, osaammeko hyödyntää tätä potentiaalia riittävästi? Uskoisin, että kykenisimme vielä parempaan vuorovaikutukseen pelastusalan toimijoiden ja oppilaitoksen välillä. Tällöin opinnäytetyöt ja mahdolliset kurssien aikana suoritettavat projektityöt palvelisivat entistä paremmin toimialan kehitystoimintaa. Yhteistyön kehittäminen edellyttää aktiivisuutta ja vastuunkantoa kaikilta pelastusalan toimijoilta, ei vain Pelastusopistolta ja opiskelijoilta. 

Opiskelujen aikana suoritetut projektit, harjoittelut, opinnäytetyöt sekä muut yhteistyön muodot auttavat sekä opiskelijaa, oppilaitosta että työnantajia. Alalle saadaan lisää käytännöstä kumpuavia tutkimuksia. Usealle harjoittelupaikat sekä opinnäytteet ovat myös väylä uudelle uralle ja jopa työpaikkaan. Kaikki opiskelijat eivät suinkaan ole noviiseja, vaan suuri osa lisä-, täydennys- ja jatko-opiskelijoista ovat pitkään alalla työskennelleitä henkilöitä joilla on kokemusta ja näkemystä.

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistuksessa luodaan pohjaa elinikäiselle oppimiselle ja itsensä kehittämiselle. Ottamatta kantaa tulevaan koulutusrakenteeseen, kannattaa toimialan olla jatkossa aiempaa kiinnostuneempi alalla työskentelevien jatko-opinnoista, tapahtuipa se sitten missä tahansa opinahjossa. Työnantajan tukemat jatko-opinnot ovat mahdollisuus sitouttaa henkilöstöä ja tuottaa kaivattua tietopohjaa toimialalle.

Susanna Sankala
projektipäällikkö
sisäministeriö
@SusannaSankala

Tomi Timonen
koulutusjohtaja
Suomen Palopäällystöliitto
@TomiTimonen 

Lue lisää:

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistus

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.