Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Monimuotoisempaan pelastusalaan ei tarvita taikatemppuja – samaistuttava imago lisää vetovoimaa

Susanna Sankala Julkaisupäivä 9.11.2021 10.31 Blogit

Ihmisten yhdenvertainen osallisuus ja syrjimätön kohtelu ovat tärkeitä sekä henkilöstön että palveluiden näkökulmasta. Haluamme pelastustoimeen auttamishalua ja joukkuehenkeä työltään hakevat yksilöt taustaan katsomatta. Kun henkilöstö edustaa koko väestöä, jolle se palveluja tuottaa, on pelastustoimella entistä parempi ymmärrys aidoista palvelutarpeista. 

Työnantajan samaistuttavaa imago herättää kiinnostuksen alalla työskentelystä, ja nykypäivänä internetsivut ja somekanavat ovat tärkeitä välineitä rekrytoinnissa. Esimerkiksi vapaamuotoiset blogikirjoitukset, televisiosarjat ja YouTubeen ladatut työpaikkaesittelyt luovat hakijalle mielikuvia siitä, voisiko itse työskennellä alalla ja tuntisiko olevansa osa työyhteisöä. 

Omaa uraa aletaan pohtia jo murrosiässä, ja alaa saatetaan vaihtaa työelämän varrella. Opinto-ohjaajilla on suuri merkitys uravalintoja tehdessä, myös pelastusalan koulutukseen hakeutumista pohdittaessa. Nuoret tutustuvat työelämään tet-harjoitteluissa ja tähän pelastusalakin voi tarjota mielekkäitä vaihtoehtoja. Monimuotoisuuden kannalta onkin merkityksellistä pohtia, millaisen kuvan pelastusala antaa edellä mainittujen väylien kautta vähemmistöasemassa olevan ihmisen silmissä? Millaista on opiskella Pelastusopistossa? Entäpä työskennellä pelastusalalla?

Myös palokuntien nuoriso-osastot ovat pelastusalan vetovoiman kannalta yksi olennaisimmista rekrytointiväylistä. Nuoriso-osastot ovat entistä monimuotoisempia ja tarjoavat siten hyvät mahdollisuudet tutustua pelastusalaan. Tämäntyyppinen nuorisotyö on poikkeus paitsi muihin turvallisuusviranomaisiin nähden, mutta myös muihin maihin verrattuna. Ulkomailla siitä ollaan suomalaiselle pelastustoimelle jopa kateellisia. On tärkeää, että palokuntanuorisotyössäkin huomioidaan alusta alkaen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat ja huolehditaan turvallisesta, erilaiset yksilöt hyväksyvästä kasvuympäristöstä.

Meille on annettu kaksi korvaa ja yksi suu – niitä on hyvä käyttää tässä suhteessa. Mikäli monimuotoisuutta halutaan aidosti kehittää millä tahansa toimialalla, on tärkeää kuunnella vähemmistöjä itseään. He tietävät parhaiten, mikä saisi heidät hakeutumaan alan tehtäviin. Vetovoiman kehittäminen monimuotoisuuden näkökulmasta ei ole kasa taikatemppuja, vaan kuuntelua ja toiminnan kehittämistä sen pohjalta. 

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistuksessa huomioidaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat. Alan monimuotoisuutta käsittelevä alatyöryhmä on käynnistänyt toimintansa lokakuussa 2021. Työryhmä koostuu maahanmuuttajataustaisista, naispuolisista sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavista henkilöistä. Työryhmä analysoi pelastustoimen veto- ja pitovoimatekijöitä sekä benchmarkkaa hyviä käytäntöjä muista maista ja aloilta. Alatyöryhmä viestii toiminnastaan Twitterissä sekä sisäministeriön blogissa. Alatyöryhmän puheenjohtajana toimii Mira Leinonen.

Susanna Sankala
projektipäällikkö
sisäministeriö
@SusannaSankala

Mira Leinonen
pelastusylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
@LeinonenMira

Lue lisää:

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistus

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.