Hybridiosaamiskeskuksen Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtajaksi haki 20 henkilöä

Sisäministeriö 4.8.2017 17.05
Tiedote 77/2017

Hybridiosaamiskeskuksen (the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtajan määräaikaiseen virkaan tuli määräaikaan mennessä 20 hakemusta.

Paikkaa hakivat Aapo Cederberg (yleisesikuntaupseerin tutkinto), filosofian maisteri Heikki Hernesmaa, koneautomaatioinsinööri Tero Huhtala, Pekka Huovinen (upseerin tutkinto), tekniikan tohtori Timo Hänninen, tekniikan tohtori ja dosentti Hannu Kari, sotatieteiden maisteri Tommi Karlsson, Matti Koskinen (upseerin tutkinto), tietojohtamisen diplomi-insinööri Esa Laari, tradenomi Nina Lukkari, yleisesikuntaupseeri Kari-Pekka Rannikko, sotatieteiden kandidaatti Jukka Rivinen, tekniikan tohtori Olli Salmela, Jukka Savolainen (yleisesikuntaupseerin tutkinto) ja filosofian tohtori Heikki Siltala. Lisäksi viisi henkilöä ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Hybridiosaamiskeskuksen Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtajan virka täytetään viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.9.2017–31.8.2022. Verkoston johtajan nimittää sisäministeriö.

Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtaja vastaa verkoston toiminnan käynnistämisestä ja toiminnan johtamisesta. Verkoston tehtävänä on vähentää sen toimintaan osallistuvien valtioiden ja yhteistyökumppaneiden haavoittuvaisuuksia ja lisätä hybridiuhkien sietokykyä.

Hybridiosaamiskeskuksen tehtävänä on tukea keskuksen toimintaan osallistuvien hallitusten pyrkimyksiä parantaa hybridiuhkien torjuntaan liittyvää siviili- ja sotilassuorituskykyään ja valmiuttaan sekä hybridiuhkien sietokykyä. Keskus sijaitsee Helsingissä ja toimii osallistujamaiden asiantuntijaverkostona. Toiminta tapahtuu osittain jäsenvaltioiden vetovastuulla toimivissa aihekohtaisissa intressiyhteisöissä.

Lisätietoja

kehittämisjohtaja Harri Martikainen, p. 040 731 0267, harri.martikainen@intermin.fi (4.8.)
kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 0295 418 803, paivi.nerg@intermin.fi (7.8. alkaen)