FI SV

Lakiluonnos karkottamispäätösten täytäntöönpanon nopeuttamisesta lausuntokierrokselle

Sisäministeriö 10.7.2017 11.08
Tiedote 76/2017

Hallituksen esitysluonnos karkottamispäätösten täytäntöönpanon nopeuttamisesta on lähtenyt lausunnoille 6. heinäkuuta.

Esityksen mukaan tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön 30 päivän kuluttua tiedoksiannosta, ellei hallinto-oikeus ole kieltänyt täytäntöönpanoa. Tällä hetkellä päätöksiä ei voida panna täytäntöön ennen kuin ne ovat lainvoimaisia. Ehdotettu sääntely koskisi sekä Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kansalaisia että EU-kansalaisia.

Karkotettavalla olisi 30 päivää aikaa tehdä päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä tai kieltämistä koskeva hakemus hallinto-oikeudelle. Määräaika olisi pituudeltaan sama kuin muutoksenhaulle säädetty aika. Hallinto-oikeudella olisi vastaavasti 30 päivää tehdä päätös tähän hakemukseen.

Hanke liittyy pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan, jonka mukaan törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan.

Lakiluonnos ei koske ulkomaalaisten käännyttämistä

Esitysluonnoksessa ei käsitellä käännyttämispäätöksiä. Käännyttäminen koskee niitä ulkomaalaisia, joilla ei ole ollut oleskelulupaa Suomessa. Muut kuin turvapaikanhakijoita koskevat käännytyspäätökset voidaan panna täytäntöön välittömästi. Turvapaikanhakijoiden osalta käännytyspäätösten nopeuttaminen nykyisestään ei ole mahdollista, sillä Suomea sitoo EU:n turvapaikkamenettelydirektiivi.

Lausuntoaika päättyy 25. elokuuta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2017 lopulla.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Koponen, p. 0295 488 610, riitta.koponen@intermin.fi