FI SV

Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla

Sisäministeriö 20.12.2017 9.52
Tiedote 137/2017
Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla

Vuoden 2018 alussa tulee voimaan poliisia ja maahanmuuttoa koskevia laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät on koottu tähän tiedotteeseen.

Uusi laki helpottamaan matkailulle ja maataloudelle tärkeää kausityötä

Kausityön tekemistä ja yrityksen sisällä EU-maasta toiseen siirtyvien työntekijöiden liikkuvuutta helpotetaan uudella lainsäädännöllä. Kausityölaki koskee tilapäisesti enintään yhdeksäksi kuukaudeksi kolmansista maista tulevia työntekijöitä, jotka palaavat kotimaahansa kauden päätyttyä. ICT-lailla sujuvoitetaan monikansallisen yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden siirtymistä Euroopan unionin ulkopuolelta EU-alueelle ja unionin jäsenvaltiosta toiseen saman työnantajan palveluksessa.

Uusi laki helpottamaan matkailulle ja maataloudelle tärkeää kausityötä (Tiedote 14.12.2017)

Poliisin ja Maahanmuuttoviraston maksuihin ja lupiin tulee muutoksia

Paikallispoliisin ampuma-aseluparyhmän suoritteista poistuvat tietyt luvat, mikä johtuu 1.12.2017 voimaan tulleesta ampuma-aselain muutoksesta. Uusi aselupa esimerkiksi korvaa erillisen hallussapitoluvan ja yksityisen valmistamisluvan, joiden myöntämisestä luovutaan.

Maahanmuuttoviraston lupamaksuihin tulee sekä korotuksia että alennuksia lupatyypistä riippuen. Uusien kausityöhön ja yritysten sisäisiin siirtoihin liittyvien lupaperusteiden maksujen suuruus määritellään sisäministeriön antamassa asetuksessa Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilta Maahanmuuttovirastolle vuoden 2017 alussa käsiteltäväksi siirtyneiden oleskelulupien maksut on arvioitu uudelleen ja osa näistä maksuista muuttuu.

Poliisin ja Maahanmuuttoviraston maksuihin ja lupiin muutoksia ensi vuonna (Tiedote 14.12.2017)