Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu
Turvallinen siirtymä vuodenvaihteessa edellyttää eri toimijoiden vahvaa yhteistyötä

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2022 10.07
Tiedote

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen häiriötön järjestäminen vuodenvaihteessa on varmistettava. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä ja riittävää tietojen vaihtoa uudistusta alueellisesti valmistelevien tahojen kesken.

Uudistuksen toimeenpanon keskeinen tavoite loppuvuonna 2022 on turvallisen siirtymän varmistaminen. Hyvinvointialueiden on varmistettava yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa, että hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut järjestetään häiriöttömästi, hyvinvointialueille siirtyvälle henkilöstölle maksetaan palkat ajallaan ja muut työnantajavelvoitteet toteutuvat asianmukaisesti.

Kunnilla, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueilla, sairaanhoitopiireillä erityishuoltopiireillä ja alueen pelastustoimella sekä tarvittaessa muilla viranomaisilla on velvollisuus osallistua hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja antaa hyvinvointialueille tarpeellista virka-apua. 

Hyvinvointialueilla on oikeus saada välttämättömät tiedot muun muassa siirtyvästä henkilöstöstä. Luovuttamisesta ei voi kieltäytyä salassapitosäännöksiin vedoten, ja tietojen on oltava ajantasaisia ja oikein. 

Avusta vuodenvaihteen jälkeen on sovittava tarvittaessa erikseen

Hyvinvointialueilla voi olla tarvetta tukeutua kuntien ja kuntayhtymien sopimuksiin ja tukipalveluihin vuodenvaihteen jälkeen, jolloin virka-apuvelvoitetta ei enää ole. Näissä tilanteissa osapuolten on sovittava erikseen tuesta, sen kestosta ja kustannusten korvaamisesta.

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö muistuttivat kuntia, kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita turvallisen siirtymän tärkeydestä 2.11.2022 lähetetyllä kirjeellä.

Lisätietoja: 
Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi
Ylijohtaja Kari Hakari, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 02951 63642, kari.hakari(at)gov.fi
Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, sisäministeriö, puh. 02954 88400, kimmo.kohvakka(at)govsec.fi