Hyppää sisältöön
Media

Asedirektiivin täytäntöönpanosta kuultiin ampuma-asejärjestöjä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2017 15.32
Uutinen

EU:n asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano on käynnissä. Koska Suomen aselainsäädäntö on muuten ajan tasalla ja toimii hyvin, ampuma-aselakiin on tarkoitus tehdä vain direktiivin vaatimat muutokset. Sisäministeriön ja puolustusministeriön asiantuntijat keskustelivat tällä viikolla ampuma-asejärjestöjen kanssa direktiivin toimeenpanosta ja pohtivat yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja kansalliseen täytäntöönpanoon.

- Yleisten kysymysten lisäksi eri alojen edustajien kanssa nousi esiin erilaisia erityiskysymyksiä, kertoo johtava asiantuntija Johanna Puiro.

Ase-elinkeinonedustajien kanssa pohdittiin muun muassa sitä, miten asekauppias jatkossa tietää millaisia latauslaitteita asiakkaalla on oikeus ostaa. Aseen osien ilmoittamisvelvollisuuden toteuttaminen käytännössä herätti keskustelua. Asekeräilijöiden kanssa keskusteltiin myös joulukuun alussa voimaan tulevista lakimuutoksista ja niiden vaikutuksista. Ampumaurheilijoiden ja metsästäjien edustajien kanssa keskusteluun nousivat erityisesti aseen säilytysvaatimukset, ampumaharrastuksen osoittaminen ja aseen pituuden määrittely kansallisessa lainsäädännössä.

Reserviläistoimijoiden kanssa pohdittiin yhdessä, mihin reserviläistoimintaan A-luokan aseet ovat tarpeellisia kansallisen puolustuksen näkökulmasta. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota siihen, että direktiivissä kiellettyyn A-luokkaan siirtyivät vain tietyt itselataavan kertatuliaseen ja ison lippaan yhdistelmät, ja toisaalta direktiivi antaa mahdollisuuden myöntää A-luokan aseisiin lupia urheiluampujille kuten esimerkiksi sovellettua reserviläisammuntaa harrastaville. Lisäksi direktiivi mahdollistaa myös A-luokan aseisiin siirtyvien aseiden lupien jatkamisen.

- Kaikki kolme keskustelutilaisuutta käytiin erittäin rakentavassa hengessä yhteisiä ratkaisuja hakien, Puiro toteaa ja toivoo keskusteluyhteyden jatkuvan.

Suomella oli asedirektiivin valmistelussa selkeä kanta: muutoksilla ei saa olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia reserviläistoimintaan, metsästyksen toimintaedellytyksiin tai urheiluammunnan ja asekeräilyn harjoittamiseen. Suomen näkemykset näkyvät hyvin lopullisessa asedirektiivissä.

Kun lakimuutokset lähtevät lausuntokierrokselle, sisäministeriö järjestää vielä kuulemistilaisuuden sidosryhmille.

Lue lisää EU:n asedirektiivin täytäntöönpanosta Suomessa

Lisätietoja

johtava asiantuntija Johanna Puiro, p. 0295 488 584, [email protected]