Hyppää sisältöön
Media

Esiselvitys: kansalaisuuslakia voitaisiin selkeyttää

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2020 15.02
Tiedote 64/2020

Sisäministeriö selvitti kansalaisuuslain säädöshuollollisia muutostarpeita. Esiselvityksessä arvioitiin kansalaisuutta koskevien säännösten toimivuutta, selkeyttä ja ajantasaisuutta. Lisäksi arvioitiin, miten säännöksiin vaikuttavat hallinnon yleislakien muutokset ja oikeuskäytännön kehitys.

Esiselvityksessä tarkasteltiin erityisesti henkilöllisyyden selvittämisen, asumisajan ja kielitaidon osoittamisen säännöksiä. Kansalaisuuden saaminen edellyttää, että henkilöllisyys on luotettavasti selvitetty. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt henkilöllisyyden selvittämistä useissa ratkaisuissaan. Henkilöllisyyden selvittämistä koskevia kansalaisuuslain säännöksiä voitaisiin tarkentaa vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisiksi. 

Säännöksiä siitä, miten ulkomaanmatkat vaikuttavat kansalaisuutta varten vaadittavaan asumisaikaan, voitaisiin selkeyttää, sillä nykyisen kansalaisuuslain matkoja koskevia säännöksiä on pidetty vaikeaselkoisina. Kansalaisuuden saaminen edellyttää riittävän pitkää Suomessa asumista. Suomessa asumisen vaatimus säilyisi edelleen vahvana.

Kansalaisuuden saamiseen vaaditaan tyydyttävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Laissa on pyritty säätämään tyhjentävästi siitä, miten kielitaidon voi osoittaa. Mahdollisia tapoja ovat nykyisin esimerkiksi yleinen kielitutkinto, peruskoulu, lukio ja eräät ammatilliset tutkinnot. Esimerkiksi Ahvenanmaalla suoritetut tutkinnot voitaisiin huomioida kansalaisuuslaissa nykyistä paremmin.  

Esiselvityksessä arvioitiin myös, mitä muiden lakien muutoksia olisi otettava huomioon kansalaisuuslaissa. Esimerkiksi kansalaisuuslaissa olevaa lapsen määritelmää voitaisiin täsmentää siten, että lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Lisäksi kansalaisuuslain muutoksenhakua ja tiedoksiantoa koskevia säännöksiä olisi tarpeen päivittää niin, että uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja hallintolain muutos otetaan huomioon. 

Esiselvitys kansalaisuuslain muutostarpeista on säädöshuoltoa

Sisäministeriö asetti 28.10.2019 esiselvityshankkeen kansalaisuuslain muutostarpeista. Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, onko kansalaisuuslain toimivuutta tarpeen parantaa ja miten sitä voitaisiin ajantasaistaa ja selkeyttää. Kaikkea voimassa olevaa lainsäädäntöä on tärkeää arvioida säännöllisesti suhteessa hallinnon yleislakien muutoksiin ja oikeuskäytännön kehitykseen. 

Hallitusohjelma ei sisällä kansalaisuuden saamiseen ja menettämiseen liittyviä tavoitteita, vaan esiselvitys on luonteeltaan säädöshuollollinen. Kansalaisuuden saamisen tai menettämisen edellytyksiä ei ole tarkoitus muuttaa. 

Esiselvitys on lausuntokierroksella 15.6.–21.8.2020. Esiselvityksen ja lausuntopalautteen perusteella päätetään, perustetaanko säädöshanke kansalaisuuslain muuttamiseksi. 

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, p. 0295 488 626, [email protected]
erityisasiantuntija Hanna Pihkanen, p. 0295 488 256, [email protected]