Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kehittämällä parannetaan unionin sisäistä turvallisuutta

Sisäministeriö
14.4.2020 16.50
Tiedote 27/2020
Euroopan unionin lippu.

EU-maiden lainvalvontaviranomaisten käytössä olevia tietojärjestelmiä kehitetään yhteensopivimmiksi. Tavoitteena on varmistaa, että järjestelmien loppukäyttäjillä (esimerkiksi poliisi- tai rajaviranomaiset) on nopea ja kontrolloitu pääsy tietoon, jota he tarvitsevat tehtäviensä hoitamisessa.

Sisäministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen valmistelemaan EU-asetusten edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Euroopan komissio antoi 12.12.2017 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi. Asetukset tulivat voimaan 9.6.2019. Niiden yleinen tavoite on parantaa Schengenin ulkorajojen hallintaa sekä unionin sisäistä turvallisuutta. 

Yhteentoimivien järjestelmien avulla voidaan esimerkiksi paljastaa samoihin biometrisiin tietoihin liitetyt eri henkilöllisyydet ja näin paljastaa toisen henkilöllisyyden väärinkäyttäminen. Myös kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden tarkistaminen helpottuu.

Tavoitteena on myös nopeuttaa ja virtaviivaistaa lainvalvontaviranomaisten pääsyä muihin kuin lainvalvontatarkoitusta varten perustettuihin järjestelmiin, jos pääsy on tarpeellinen vakavan rikollisuuden ja terrorismin ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja teoista syyttämiseksi. 

Hankkeen toimikausi on 26.3.2020 - 31.12.2020. 

Lisätietoja:
Poliisijohtaja Hannele Taavila, työryhmän puheenjohtaja, 0295 488 568, [email protected] 
Erityisasiantuntija Elina Rantakokko, työryhmän sihteeri, 0295 488 611, [email protected]