Hyppää sisältöön
Media

Hätäkeskuslainsäädännön muutoksia koskeva esitys lausunnoille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2022 11.26
Tiedote 49/2022

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle esitysluonnoksen hätäkeskuslainsäädännön muutoksista. Lakimuutokset koskevat lakia hätäkeskustoiminnasta ja siihen liittyviä lakeja. Lausuntokierros kestää 13.5.2022 asti.

Esityksellä selkeytettäisiin Hätäkeskuslaitoksen ydintehtäviä ja muita tehtäviä. Esitykseen sisältyvän konsulipalvelulain mukaan Hätäkeskuslaitos voisi avustaa ulkoasianhallintoa avustavissa asiakaspalvelutehtävissä. Turvallisuustutkintalain muutosesityksen mukaan Hätäkeskuslaitos voisi avustaa Onnettomuustutkintakeskusta ilmoitusten vastaanottamisessa.

Lisäksi esityksellä muutettaisiin hätäkeskustoimintaa koskevat säännökset henkilötietojen käsittelystä vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimisi jatkossa poliisin tietojen osalta Poliisihallitus, sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen osalta hyvinvointialue, Helsingin kaupunki ja HUS -yhtymä, pelastustoimen tietojen osalta hyvinvointialue ja Helsingin kaupunki sekä Rajavartiolaitoksen tietojen osalta Rajavartiolaitoksen esikunta. Hätäkeskuslaitos vastaisi henkilötietojen käsittelystä omien tehtäviensä osalta.  

Esityksellä täsmennettäisiin myös viranomaisten tiedonsaantioikeuksia ja tietojen käsittelyä muussa kuin alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Esityksellä poistettaisiin myös päällekkäisyydet julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain kanssa ja tehtäisiin joitakin teknisiä muutoksia. 

Ehdotetut muutokset tulisivat voimaan porrastetusti vuosina 2023 ja 2024. 

Lisätiedot:

lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. 0295 488 279, [email protected]
hätäkeskusylitarkastaja Juha-Veli Frantti, p. 0295 488 210, [email protected]