Hyppää sisältöön
Media

Kirsi Pimiä sisäministeriön kansliapäälliköksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2020 13.24
Tiedote 6/2020
Kirsi Pimiä.

Valtioneuvosto nimitti 23. tammikuuta varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Kirsi Pimiän sisäministeriön kansliapäälliköksi. Hän aloittaa virassa 1.2. ja kausi kestää viisi vuotta.

Kirsi Pimiä on työskennellyt yhdenvertaisuusvaltuutettuna oikeusministeriössä vuodesta 2015. Pimiä on virkavapaalla eduskunnasta, jossa hänellä on ollut valiokuntaneuvoksen virka vuodesta 2003 alkaen.

Vuosina 2013–2014 Pimiä työskenteli oikeusministeriössä johtajana demokratia-, kieli- ja perusoikeusyksikössä. Tätä ennen vuosina 2012–2013 hän toimi valtioneuvoston kansliassa neuvottelevana virkamiehenä ja yksikön päällikkönä. Vuosina 2007–2008 Pimiä toimi oikeusministerin erityisavustajana ja vuosina 2001–2003 ulkoministeriön erityisasiantuntijana Suomen pysyvässä EU-edustustossa. Vuosina 1997–2000 Pimiä työskenteli useaan otteeseen Vihreän eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä. Hän hoiti välillä myös valiokuntaneuvoksen virkaa eduskunnassa.

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö johtaa ministeriön strategista suunnittelua, sovittaa yhteen sen toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta ja osallistuu ministerin tukena laajakantoisten asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Kansliapäälliköstä on tehty laaja turvallisuusselvitys ja hänen kanssaan tehdään valtion virkamieslain mukainen kuuden kuukauden karenssisopimus. Se tarkoittaa, että viranhaltija ei voi tänä aikana siirtyä valtionhallinnon ulkopuolelle toisiin tehtäviin, joissa hän saisi etua salassapidettävän tiedon hyödyntämisestä.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 040 570 5124, [email protected]