Hoppa till innehåll
Media

Kirsi Pimiä blir kanslichef vid inrikesministeriet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2020 13.24
Pressmeddelande 6/2020
Kirsi Pimiä.

Statsrådet utnämnde den 23 januari vicehäradshövdingen, juris kandidat Kirsi Pimiä till inrikesministeriets kanslichef. Tjänsten tillsätts för fem år och hon inleder arbetet den 1 februari.

Kirsi Pimiä har arbetat som diskrimineringsombudsman vid justitieministeriet sedan 2015. Pimiä är tjänstledig från riksdagen, där hon har haft en tjänst som utskottsråd sedan 2003.

Åren 2013–2014 arbetade Pimiä som direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid justitieministeriet. Dessförinnan var hon konsultativ tjänsteman och enhetschef vid statsrådets kansli 2012–2013. Åren 2007–2008 var Pimiä specialmedarbetare hos justitieministern och 2001–2003 specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation vid EU. Åren 1997–2000 arbetade Pimiä flera gånger som lagstiftningssekreterare för Gröna riksdagsgruppen. Hon skötte ibland också tjänsten som utskottsråd i riksdagen.

Kanslichefen ska bistå ministern i att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet. Kanslichefen leder ministeriets strategiska planering, samordnar genomförandet av strategin, ansvarar för att den interna kontrollen fungerar och stöder ministern genom att delta i planering, genomförande och övervakning av vittsyftande frågor samt leder resultatstyrningen av förvaltningsområdet.

Det har gjorts en omfattande säkerhetsutredning av kanslichefen och med henne ingås ett sex månaders karensavtal enligt statstjänstemannalagen. Med karensavtal avses att tjänsteinnehavaren under denna tid inte kan övergå till andra uppgifter utanför statsförvaltningen där hen kunde utnyttja sekretessbelagd information för att skaffa sig själv fördel.

Ytterligare information:

Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 040 570 5124, [email protected]