Hyppää sisältöön
Media

Lakiesitys turvapaikanhakijoiden uusintahakemusten käsittelystä lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2018 9.15
Tiedote 113/2018

Kansainvälistä suojelua koskevien uusintahakemusten käsittelyä halutaan muuttaa. Hallituksen esitysluonnos lähti lausuntokierrokselle 8. lokakuuta. Muutokset perustuvat EU:n turvapaikkamenettelydirektiiviin, jonka kaikkia säännöksiä Suomi ei ole aiemmin sisällyttänyt ulkomaalaislakiin.

– Haluamme estää uusintahakemusten väärinkäytöksiä ja keskittää resursseja ensimmäisten hakemusten käsittelyyn. Lisäksi täsmennämme perheenyhdistämisen säännöksiä niin, että alaikäisenä hakemuksen jättänyt turvapaikanhakija voi saada vanhempansa Suomeen, vaikka hän olisi täyttänyt 18 vuotta hakemusprosessin aikana, sisäministeri Kai Mykkänen toteaa.

Uusintahakemuksella tarkoitetaan kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta, jonka ulkomaalainen tekee saatuaan lainvoimaisen päätöksen Maahanmuuttovirastolta tai hallintotuomioistuimelta aiemmin tekemäänsä hakemukseen.

– Turvapaikanhakijoiden uusintahakemuksien käsittelyä pyritään tehostamaan tarkentamalla uusintahakemusten tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä. Hakijan on myös pystyttävä esittämään perustellut syyt sille, miksi hän ei ole esittänyt uusintahakemuksen yhteydessä ilmoittamiaan perusteita aikaisemmin, hankkeen valmistelusta vastaava johtava asiantuntija Kukka Krüger kertoo.

Turvapaikkaprosessin ja hakijan kannalta on erityisen tärkeää, että hakiessaan uudestaan kansainvälistä suojelua henkilö tuo mahdolliset uudet hakemusperusteet esiin jo hakemusta jättäessään. Jos hakija ei ole uusintahakemuksessaan esittänyt uusia asian ratkaisuun vaikuttavia perusteita, hakemusta ei tutkita sisällöllisesti vaan se jätetään ulkomaalaislain nojalla tutkimatta. Tällöin ei myöskään ole perusteita henkilön maassa oleskelulle.

Myös ensimmäisen kielteisen turvapaikkapäätöksen nojalla annettu käännyttämispäätös voitaisiin laittaa täytäntöön uusintahakemuksesta huolimatta, jos uusintahakemus on tehty vain palautuksen estämiseksi tai viivyttämiseksi.

Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan uusintahakemusten määrä on vuosien 2017 ja 2018 aikana kasvanut voimakkaasti. Useat hakijat ovat jättäneet jo monia uusintahakemuksia. Uusintahakemuksia on noin puolet kaikista Suomessa jätetyistä kansainvälistä suojelua koskevista hakemuksista.

Tarkennuksia matkustusasiakirjojen haltuunottoon ja työnteko-oikeuteen

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan lisäksi säädettäväksi kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön matkustusasiakirjan haltuunotosta ja täsmennettäisiin kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön työnteko-oikeuden alkamista ja päättymistä.

Hankkeen yhteydessä tehtäisiin myös EU:n tuomioistuimen ratkaisun edellyttämät ulkomaalaislain muutokset, jonka mukaan pakolaisen iän arvioimisen lähtökohtana on pidettävä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättämispäivämäärää kun kyseessä on perheenyhdistäminen.

Lausuntoaika päättyy 23. lokakuuta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla mahdollisimman pian lain hyväksymisen jälkeen.

Lisää hankkeesta

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sanna Montin, p. 0295 488 314, [email protected] (9.-11.10.)
lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, p. 0295 488 215, [email protected] (turvapaikanhakijan työnteko-oikeus)
johtava asiantuntija Kukka Krüger, p. 0295 488 270, [email protected] (11.10. alkaen)
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 5131 539, [email protected] (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)