Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lakiluonnos räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä lausuntokierrokselle

Sisäministeriö
13.7.2020 11.08
Tiedote 80/2020
Poliisin hihamerkki.

Sisäministeriö on 8.7. lähettänyt lausunnoille hallituksen esitysluonnoksen räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Tavoitteena on tehostaa toimia, joilla estetään kotitekoisten räjähteiden laiton valmistaminen. Uusi laki vastaisi pitkälti voimassa olevaa lakia, mutta se sisältää tiettyjä EU:n lähtöaineasetuksen edellyttämiä tarkennuksia.

Räjähteiden lähtöaineet ovat kemiallisia aineita, joita voidaan käyttää laillisiin tarkoituksiin, mutta niitä voidaan käyttää myös väärin omatekoisten räjähteiden valmistamiseen. Yksityishenkilöt ja tietyissä tilanteissa yritykset tarvitsevat räjähteiden lähtöaineiden käyttöön luvan, jonka myöntää Poliisihallitus. Lupa on maksullinen ja se on voimassa korkeintaan kolme vuotta.

Suomessa lupajärjestelmä tulee pääasiassa pysymään nykyisenlaisena. Lakiesityksen mukaan Poliisihallituksen tulisi kuitenkin jatkossa tarkistaa lähtöaineluvan hakijan tausta, kuten se, onko hakijalle annettu rikostuomioita EU:n alueella. Lisäksi Poliisihallituksen tulisi huomioida luvanhakijan suunnitelmat lähtöaineen turvalliseksi varastoimiseksi.

Rikosrekisterien tarkistamiseksi lakiin esitetään lisättäväksi säädökset rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden EU-jäsenvaltioiden välillä. 

Luvanvaraisten ja kiellettyjen lähtöaineiden luetteloihin tulisi vain vähäisiä muutoksia: luvanvaraisten aineiden listalle lisättäisiin esimerkiksi rikkihappo yli 15 painoprosentin mutta korkeintaan 40 painoprosentin pitoisena.

Lausuntoaika päättyy 31.8. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. helmikuuta 2021.

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila, p. 0295 488 568, [email protected]