Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvää kansallista lainsäädäntöä valmistellaan

Sisäministeriö
20.1.2016 9.51
Tiedote

Sisäministeriö on asettanut hankkeen hallituksen esityksen valmistelemiseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hankkeen tavoitteena on viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin, joka annettiin toukokuussa 2015.

Hankkeen toimikausi on 19.1.2016 - 31.8.2016. Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon määräaika on kesällä 2017.

Kansallisen täytäntöönpanon valmistelu käynnistyi tammikuussa 2015 valtionvarainministeriön asettamassa rahanpesulain uudistamistyöryhmässä. Sisäministeriö on ollut edustettuna työryhmässä. Työryhmä sai mietintönsä valmiiksi lokakuussa 2015 ja hallituksen esitysluonnos on juuri ollut lausuntokierroksella.

Lainsäädännön tavoitteena on säätää aiempaa kattavammin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan sovellettavasta riskiperusteisesta lähestymistavasta ilmoitusvelvollisten ja viranomaisten toiminnassa. Työryhmän keskeiset ehdotukset koskevat muun muassa lain soveltamisalaa, riskiperusteista lähestymistapaa ja asiakkaan tuntemista sekä viranomaisten toimivaltuuksia.

Lisätietoa hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/rahanpesun_ja_terrorismin_rahoituksen_estaminen

Sivulta voit myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiisi.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Virpi Koivu, p. 0295 488 592, [email protected]