Hyppää sisältöön
Media

Rajavartiolaitoksen toimintakykyä parannetaan rajaturvallisuuden häiriötilanteissa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2022 14.33
Tiedote

Rajavartiolaitoksen virkamies voidaan jatkossa määrätä tietyissä erityistilanteissa määräaikaisesti rajavartiomieheksi, vaikka hän ei vielä olisi osoittanut osaavansa toista kotimaista kieltä vähintään tyydyttävästi. Ainoastaan rajavartiomiehillä on rajaturvallisuustehtävissä tarvittavat toimivaltuudet. Valtioneuvosto antoi 8.12. asetuksen Rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Asetusmuutoksella parannetaan Rajavartiolaitoksen toimintakykyä rajaturvallisuuden häiriötilanteissa. Muutoksen yhtenä tavoitteena on, että tilanteen sitä vaatiessa rajaturvallisuuden perustehtäviin saadaan helpommin lisäresursseja, jolloin kokeneet rajavartijat voivat keskittyä vaativiin rajaturvallisuustehtäviin.

Rajaturvallisuuden häiriötilanteilla tarkoitetaan Suomen turvallisuusympäristössä ilmeneviä poikkeuksellisia tilanteita, joiden seurauksena Rajavartiolaitos välttämättä tarvitsee lisähenkilöstöä rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi. Nämä tilanteet voivat liittyä esimerkiksi sotilaalliseen kriisitilanteeseen, laajamittaiseen maahantuloon tai laajalle levinneeseen tartuntatautiepidemiaan.

Asetusmuutos koskee rajavartijan peruskurssin opiskelijoita

Ehdotettu muutos koskee käytännössä määräaikaiseen rajavartijan virkasuhteeseen nimitettyjä rajavartijan peruskurssin opiskelijoita. Nykyisellään rajavartijan peruskurssin opiskelijoita ei voida hyödyntää täysimääräisesti rajaturvallisuustehtävissä, koska he eivät ole vielä osoittaneet rajavartiomieheltä vaadittua kielitaitoa. Pääsääntöisesti rajavartijan peruskurssin opiskelija hallitsee rajavartiomiehen toimivaltuuksia koskevan oppimäärän jo hyvissä ajoin ennen valmistumistaan. 

Asetusmuutoksella ei puututa kielellisiin oikeuksiin eikä poiketa Ahvenanmaan erityisasemasta. Rajavartiolaitos palvelee jatkossakin sekä suomeksi että ruotsiksi, ja Ahvenanmaalle on mahdollista lähettää vain sellaisia rajavartiomiehiä, jotka kykenevät hoitamaan virkatehtävänsä ruotsiksi.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Noora Nihtinen, p. 0295 421 612, [email protected]