Hoppa till innehåll
Media

Gränsbevakningsväsendets funktionsförmåga vid störningar i gränssäkerheten förbättras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2022 14.33 | Publicerad på svenska 9.12.2022 kl. 16.08
Pressmeddelande

En tjänsteman vid Gränsbevakningsväsendet kan i fortsättningen i vissa exceptionella situationer förordnas till gränsbevakningsman för viss tid, även om hen inte ännu har visat minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Endast gränsbevakningsmän har de befogenheter som behövs i gränssäkerhetsuppgifter. Statsrådet utfärdade den 18 december 2022 en förordning om ändring av statsrådets förordning om Gränsbevakningsväsendet.

Genom ändringen förbättras Gränsbevakningsväsendets funktionsförmåga vid störningar i gränssäkerheten. Ett av syftena med ändringen är att det vid störningar i gränssäkerheten ska bli lättare att få tilläggsresurser för grundläggande gränssäkerhetsuppgifter, så att erfarna gränsbevakare kan fokusera på krävande gränssäkerhetsuppgifter.

Med störningar i gränssäkerheten avses sådana exceptionella situationer i Finlands säkerhetsmiljö till följd av vilka Gränsbevakningsväsendet behöver ytterligare personal för att upprätthålla gränssäkerheten. Sådana situationer kan uppstå med bland annat i samband med militära krissituationer, massinvandring eller en pandemi.

Ändringen gäller endast studerande på grundkursen för gränsbevakare

Den föreslagna ändringen gäller i praktiken studerande på grundkursen för gränsbevakare som utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid. I nuläget kan studerandena på grundkursen för gränsbevakare inte utnyttjas fullt ut i gränsbevakningsuppgifterna eftersom de inte ännu har visat de språkkunskaper som krävs av en gränsbevakningsman. I regel har studerandena på grundkursen för gränsbevakare avlagt lärokursen om gränsbevakningsmäns befogenheter i god tid innan kursen avslutas. 

Ändringen av förordningen inverkar inte på de språkliga rättigheterna eller på Ålands särställning. Gränsbevakningsväsendet betjänar även i fortsättningen både på finska och svenska, och endast sådana gränsbevakningsmän som klarar av att sköta sitt tjänsteuppdrag på svenska kan förordnas till Åland.

Mer information:
Noora Nihtinen, överinspektör, tfn 0295 421 612, [email protected]