Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sisäministeri Ohisalo pohjoismaisten maahanmuuttoministerien kokoukseen

Sisäministeriö
3.12.2020 14.26
Tiedote 154/2020
Pohjoismaiden liput.

Sisäministeri Maria Ohisalo toimii perjantaina 4.12. puheenjohtajana pohjoismaisen maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden yhteistyöryhmän NSHF:n ministerikokouksessa. Kokous järjestetään etäyhteyksin.

Kokouksessa Pohjoismaiden maahanmuuttoasioista vastaavat ministerit keskustelevat maiden näkökulmista EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistukseen. Tarkoitus on vaihtaa näkemyksiä erityisesti komission ehdottamasta yhteisvastuujärjestelmästä, joka paine- ja kriisitilanteessa tasaisi vastuuta turvapaikanhakijoista muillekin kuin EU:n ulkorajavaltioille.

– Hallitus pitää tärkeänä, että perus- ja ihmisoikeudet sekä yksilöiden oikeusturva toteutuvat kaikissa tilanteissa. On keskeistä, että yhteisvastuu on kaikkia jäsenvaltioita velvoittava, sillä vastuu unionin alueelle tulevista turvapaikanhakijoista on meidän kaikkien yhteinen. Tämä on myös Suomen etu EU:n ulkorajavaltiona. Suomen kantoja uudistukseen käsitellään parhaillaan eduskunnassa, ministeri Ohisalo sanoo.

Toisena aiheena kokouksessa käsitellään ilman oleskelulupaa maahan jäävien tilannetta. Ministerit keskustelevat toimista, joilla Pohjoismaat pyrkivät ehkäisemään paperittomuutta ja varjoyhteiskunnan syntymistä.

Sisäministeriössä tehdään parhaillaan laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaista toimintaohjelmaa vuosille 2021–2024. Ohjelmassa haetaan kokonaisvaltaisesti keinoja ehkäistä varjoyhteiskunnan syntymistä. Strategisten linjausten lisäksi siinä on tarkoitus edistää konkreettisia toimenpiteitä, joilla ehkäistään maassa oleskelua ilman laillista oleskeluoikeutta. Työn on määrä valmistua joulukuussa.

NSHF (Nordisk samrådsgrupp på hög nivå i flyktingfrågor) perustettiin vuonna 1986 pohjoismaisen ministerineuvoston suosituksesta. Vuosittaisten ministerikokousten lisäksi yhteistyöryhmä kokoontuu kerran vuodessa myös virkamieskokouksena. Kokousten tarkoituksena on edistää maiden välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä maahanmuuttokysymyksissä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Elina Johansson, p. 0295 488 615, [email protected]
ministerin erityisavustaja Sameli Sivonen, p. 050 406 6855, [email protected] (ministeri Ohisalon haastattelupyynnöt)