Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesminister Ohisalo deltar i ett möte för nordiska migrationsministrar

Inrikesministeriet
3.12.2020 14.26
Pressmeddelande 154/2020
Nordens flaggor.

Inrikesminister Maria Ohisalo är ordförande för ministermötet för den nordiska samrådsgruppen på hög nivå i flyktingfrågor NSHF fredagen den 4 december. Mötet ordnas som distansmöte.

Vid mötet diskuterar de nordiska ministrar som ansvarar för migrationsfrågor ländernas synpunkter på reformen av EU:s migrations- och asylpolitik. Avsikten är att utbyta åsikter särskilt om den solidaritetsmekanism som kommissionen föreslår och som i perioder av högt tryck och krissituationer avses jämna ut ansvaret för asylsökande så att det även omfattar andra stater än staterna vid EU:s yttre gränser.

– Regeringen anser att det är viktigt att de grundläggande och mänskliga rättigheterna och enskilda män niskors rättsskydd tillgodoses i alla situationer. Det är särskilt viktigt att det gemensamma ansvaret är förpliktande för alla medlemsstater, eftersom ansvaret för de asylsökande som kommer till unionen är gemensamt för oss alla. Detta ligger också i Finlands intresse eftersom vi är en av staterna vid EU:s yttre gränser. Finlands ståndpunkter i fråga om reformen behandlas som bäst i riksdagen, säger minister Ohisalo.

Ett annat tema för mötet är situationen för dem som stannar i landet utan uppehållstillstånd. Ministrarna diskuterar åtgärder genom vilka de nordiska länderna försöker förhindra papperslöshet och uppkomsten av ett skuggsamhälle.

Vid inrikesministeriet utarbetas för närvarande ett åtgärdsprogram mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet för 2021–2024. I programmet söker man på ett övergripande sätt metoder för att förebygga uppkomsten av ett skuggsamhälle. Utöver att dra upp strategiska riktlinjer är avsikten med programmet också att främja konkreta åtgärder för att förhindra vistelse i landet utan laglig uppehållsrätt. Arbetet avses bli klart i december.

NSHF, den nordiska samrådsgruppen på hög nivå i flyktingfrågor, inrättades 1986 på rekommendation av Nordiska ministerrådet. Utöver de årliga ministermötena sammanträder samarbetsgruppen också till ett tjänstemannamöte en gång om året. Avsikten med mötena är att främja informationsutbytet mellan länderna och samarbetet i migrationsfrågor.

Ytterligare information:

Elina Johansson, specialsakkunnig, tfn 0295 488 615, [email protected]
Sameli Sivonen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 406 6855, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo)