Hyppää sisältöön
Media

Sisäministeriö selvittää maahanmuuttohallinnon voimavaroja ja vaikuttavuutta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2020 12.12
Tiedote 147/2020
Maahanmuuttovirasto.

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on selkeyttää kuvaa Suomeen kohdistuvasta maahanmuutosta ja sen vaikutuksista maahanmuuttohallintoon, erityisesti Maahanmuuttovirastoon. Tarkoitus on varmistaa, että maahanmuuttohallinto vastaa yhteiskunnan tarpeisiin.

Hankkeen avulla halutaan saada nykyistä parempi käsitys siitä, millaisiin toimintaympäristön muutoksiin Maahanmuuttoviraston on tulevaisuudessa pystyttävä vastaamaan ja millaista henkilöstö- ja määrärahatasoa siihen tarvitaan. Tätä varten tarkastellaan yhtäältä maailmanlaajuisia muuttoliiketrendejä ja toisaalta Suomen tarpeita ja odotuksia maahanmuuton suhteen.

Viime vuosina Suomeen suuntautuvan maahanmuuton määrä on vaihdellut suuresti. Tämän lisäksi Maahanmuuttoviraston toimintaan ovat vaikuttaneet muun muassa uudet tehtävät ja toisaalta digitalisaatiokehitys. Nyt maahanmuuttoasioita eri tavoin käsittelevät ministeriöt selvittävät yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa, miten viraston työmäärä on kehittynyt suhteessa resursseihin.

– Viime vuosien monet muutokset ovat vaikeuttaneet Migrin oikean resurssitason määrittämistä. Resurssitason vaihtelut ovat puolestaan hankaloittaneet viraston toiminnan suunnitelmallista ja kestävää kehittämistä, kertoo sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö, ylijohtaja Minna Hulkkonen.

Hankkeen tavoitteena on luoda suunnittelun ja johtamisen tueksi vakiintuneet toimintatavat, joilla tuotetaan mahdollisimman luotettavaa ennakointitietoa maahanmuutosta ja sitä koskevista yhteiskunnallisista tarpeista. Lisäksi selvitetään maahanmuuttohallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta: sitä, millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta maahanmuuttohallintoon sijoitetulla rahalla saadaan vastineeksi.

– Muuttoliike on pysyvä osa elinvoimaista yhteiskuntaa. Väestön ikääntyessä maahanmuutolla on merkittävä rooli huoltosuhteen parantamisessa ja työikäisen väestön lisäämisessä. Maahanmuuttohallinnon on pystyttävä vastaamaan näihin tarpeisiin sujuvilla palveluilla, Hulkkonen toteaa.

Hanke toteutetaan sisäministeriön maahanmuutto-osaston johdolla. Hanketyöryhmään kutsutaan edustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, ulkoministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, valtiovarainministeriöstä sekä Maahanmuuttovirastosta. Laajan asiantuntemuksen varmistamiseksi hankkeessa kuullaan myös eri sidosryhmiä, kuten tutkijoita ja elinkeinoelämän edustajia.

Hankkeen toimikausi kestää 31.12.2021 saakka.

Lisätietoja:

maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter, p. 0295 488 200, [email protected]
osastopäällikkö Minna Hulkkonen, p. 0295 488 600, [email protected]