Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesministeriet utreder migrationsförvaltningens resurser och genomslagskraft

Inrikesministeriet
25.11.2020 12.12 | Publicerad på svenska 25.11.2020 kl. 12.55
Pressmeddelande 147/2020
Migrationsverket.

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt med uppgift att skapa klarhet i bilden av invandringen till Finland och dess konsekvenser för migrationsförvaltningen, i synnerhet för Migrationsverket. Avsikten är att se till att migrationsförvaltningen svarar mot samhällets behov.

Med hjälp av projektet vill man få en bättre uppfattning än för närvarande om vilka förändringar i omvärlden Migrationsverket i framtiden måste kunna svara på och hurdan personal- och anslagsnivå som behövs för detta. I detta syfte granskas å ena sidan de globala migrationstrenderna och å andra sidan Finlands behov och förväntningar i fråga om migration.

Under de senaste åren har mängden av invandring till Finland varierat mycket. Dessutom har bland annat de nya uppgifterna och digitaliseringsutvecklingen påverkat Migrationsverkets verksamhet. Nu utreder de ministerier som på olika sätt behandlar migrationsfrågor tillsammans med Migrationsverket hur arbetsmängden vid verket har utvecklats i förhållande till resurserna.

– Många förändringar under de senaste åren har försvårat fastställandet av rätt resursnivå vid Migrationsverket. Variationerna i resursnivån har i sin tur försvårat en systematisk och hållbar utveckling av ämbetsverkets verksamhet, berättar chefen för inrikesministeriets migrationsavdelning, överdirektör Minna Hulkkonen.

Syftet med projektet är att som stöd för planeringen och ledningen skapa etablerade verksamhetssätt som producerar så tillförlitlig prognostiseringsinformation som möjligt om invandringen och de samhälleliga behov som den medför. Dessutom utreds migrationsförvaltningens produktivitet och genomslagskraft, det vill säga hurdana samhälleliga verkningar man får i utbyte för de pengar som investeras i migrationsförvaltningen.

– Migrationen är en bestående del av ett livskraftigt samhälle. När befolkningen åldras har invandringen en viktig roll när det gäller att förbättra försörjningskvoten och öka befolkningen i arbetsför ålder. Migrationsförvaltningen måste kunna svara på dessa behov genom smidiga tjänster, konstaterar Hulkkonen.

Projektet genomförs under ledning av inrikesministeriets migrationsavdelning. Till projektarbetsgruppen kallas företrädare för arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, finansministeriet och Migrationsverket. För att säkerställa en bred sakkunskap hörs i projektet också olika berörda grupper, såsom forskare och företrädare för näringslivet.

Projektets mandatperiod går ut den 31 december 2021.

Ytterligare information:

Sanna Sutter, migrationsdirektör, tfn 0295 488 200, [email protected]
Minna Hulkkonen, avdelningschef, tfn 0295 488 600, [email protected]