Hyppää sisältöön
Media

Sisäministeriön hallinnonala sitoutuu hiilijalanjälkensä pienentämiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2019 15.14
Tiedote 88/2019
Kestävä kehitys -logo

Sisäministeriö on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen, jonka tavoitteena on pienentää hallinnonalan hiilijalanjälkeä sekä kaventaa väestöryhmien välisiä turvallisuuseroja.

Valtion henkilöstöstä 20 % työskentelee sisäasiainhallinnossa. Niin poliisi, pelastustoimi, hätäkeskukset, maahanmuuttohallinto kuin Rajavartiolaitos tarvitsevat toimitiloja ja kalusto polttoainetta. Tavoitteena on vähentää hallinnonalan hiilijalanjälkeä 75 % vuoteen 2035 mennessä. Välitavoitteena on puolittaa hiilijalanjälki vuoteen 2027 mennessä.

– Sisäministeriön hallinnonalalla ei ole aiemmin laskettu tai seurattu hiilijalanjälkeä. Nyt ohjaamme ja tuemme hallinnonalaamme tulosohjauksen kautta hiilijalanjäljen pienentämiseen tavoitteidemme mukaisesti, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo.

Julkisella sektorilla on merkittävä rooli tuotteiden ja palveluiden hankkijana. Sisäasiainhallinnon uusissa hankinnoissa tulee tarkastella niiden ekologisuutta, taloudellisuutta ja sosiaalista kestävyyttä. Tavoitteena on luoda kestävän kehityksen huomioiva hankintakriteeristö vuoden 2020 aikana ja ottaa se käyttöön koko hallinnonalalla. Hankintakriteeristöä kehitetään tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Hankinta Suomi -ohjelman kanssa.

Hallituksen tavoitteena on sisällyttää hiili- ja ympäristöjalanjälki hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa. Sisäministeriön hallinnonala pilotoi ympäristökriteerien huomioonottamista hankinnoissa.

Tavoitteena edistää hälytyspalveluiden yhdenvertaisuutta

Sisäasiainhallinnon tavoitteena on edistää hälytyspalveluiden yhdenvertaisuutta. Eri alueilla asuvan väestön turvallisuus rakentuu siitä, miten paljon ihmiset kokevat rikoksia ja häiriöitä ja toisaalta siitä, miten nopeasti apua on saatavilla. Tyypillisesti, harvaan asutuilla alueilla tapahtuu vähemmän viranomaisten toimia edellyttäviä rikoksia ja häiriöitä, mutta avun saanti kestää kauemmin. Tiheään asutuilla alueilla tilanne on päinvastainen.

Uudella hälytyspalveluindeksillä pyritään samankaltaisten alueiden samantasoisiin hälytyspalveluihin eli laatuvaihtelun vähentämiseen. Tarkoitus on määrätä hälytyspalveluindeksissä raja-arvot hyväksyttäville eroille alueiden välillä. Lisäksi pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaan määritellään enimmäisvasteajat poliisin kiireellisille hälytystehtäville.

Tavoitteena vähentää uusintarikollisuutta

Rikosten tekeminen ja niiden uhriksi joutuminen ei jakaudu yhteiskunnassa tasaisesti, vaan pieni vähemmistö sekä tekee että kokee rikoksia huomattavasti enemmän kuin muut. Sisäasiainhallinnossa uhrit ja tekijät kohdataan tyypillisesti rikoksen tai onnettomuuden jälkeen, jolloin on parhaat edellytykset ennalta ehkäistä nimenomaan uusiutuvia uhrikokemuksia. Tavoitteena onkin vähentää uudelleenuhriutumista rikoksissa ja onnettomuuksissa sekä uusintarikollisuutta. Jokaisen rikoksentekijän ja rikoksen tai onnettomuuden uhrin palvelutarve arvioidaan ja tarvittaessa hänet ohjataan ongelman juurisyyhyn vastaavan oikean palvelun piiriin.

Sisäministeriö haastaa myös hallinnonalansa virastot tekemään omat kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksensa. Tavoitteena on kestävän kehityksen kattavampi ja johdonmukaisempi huomioiminen koko hallinnonalalla. Työtä tukemaan on asetettu sisäasiainhallinnon kestävän kehityksen koordinaatioryhmä, jonka toimikausi on 1.10.2019 - 31.5.2023. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii sisäministeriön kehittämisjohtaja Harri Martikainen.

Lisätietoja:

erityisavustaja Jarno Lappalainen, p. 040 053 6973

kehittämisjohtaja Harri Martikainen, p. 0295 488 512