Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suojelupoliisin päällikön virkaa hakee 11 henkilöä

Sisäministeriö
27.11.2020 15.08
Tiedote 150/2020

Suojelupoliisin päällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 11 henkilöä. Virka pyritään täyttämään 1.3.2021 lukien enintään viiden vuoden määräajaksi. Suojelupoliisin päällikön nimittää valtioneuvoston yleisistunto.

Virkaa hakevat seuraavat henkilöt:

  • Bror Dahlsten
  • Petri Knape, oikeustieteen kandidaatti
  • Tero Kurenmaa, oikeustieteen tohtori
  • Tiina Kärkkäinen, valtiotieteiden maisteri
  • Piotr Lehtonen, Master of Business Administration
  • Niina Mitikka, yhteiskuntatieteiden maisteri
  • Antti Pelttari, oikeustieteen kandidaatti
  • Pertti Rauhio, oikeustieteen lisensiaatti

Lisäksi kolme henkilöä ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Suojelupoliisin päällikkö johtaa Suojelupoliisin toimintaa ja vastaa siitä, että viraston tehtävät hoidetaan tuloksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Lisäksi Suojelupoliisin päällikön tehtäviin kuuluu muun muassa huolehtia viraston yleisistä toimintaedellytyksistä, sopia sisäministeriön kanssa viraston tulostavoitteista ja määrärahoista, vahvistaa toimintastrategia ja toiminnan painopistealueet sekä vastata toiminnallisesti tärkeistä kehittämishankkeista, kansainvälisestä yhteydenpidosta sekä sidosryhmäyhteistyöstä.

Suojelupoliisin tehtävänä on sisäministeriön ohjauksen mukaisesti hankkia tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi sekä havaita, estää ja paljastaa sellaisia toimintoja, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavan toiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 0295 488 510, [email protected]