Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsten som chef för Skyddspolisen söks av 11 personer

Inrikesministeriet
27.11.2020 15.08
Pressmeddelande 150/2020

Tjänsten som chef för Skyddspolisen söktes inom den utsatta tiden av 11 personer. Avsikten är att tillsätta tjänsten från och med den 1 mars 2021 för en tidsperiod på högst fem år. Chefen för Skyddspolisen utnämns av statsrådets allmänna sammanträde.

Följande personer söker tjänsten:

  • Bror Dahlsten
  • Petri Knape, juris kandidat
  • Tero Kurenmaa, juris doktor
  • Tiina Kärkkäinen, politices magister
  • Piotr Lehtonen, Master of Business Administration
  • Niina Mitikka, magister i samhällsvetenskaper
  • Antti Pelttari, juris kandidat
  • Pertti Rauhio, juris licentiat

Tre personer ville inte ha sitt namn offentliggjort.

Chefen för skyddspolisen leder verksamheten och ansvarar för att ämbetsverkets uppgifter sköts resultatrikt, ändamålsenligt och effektivt. Dessutom svarar chefen bland annat för de allmänna verksamhetsförutsättningarna för ämbetsverket, avtalar med inrikesministeriet om resultatmål och anslag, fastslår verksamhetsstrategin och verksamhetens insatsområden samt ansvarar för funktionellt viktiga utvecklingsprojekt, de internationella kontakterna och samarbetet med intressentgrupper.

Skyddspolisen har till uppgift att i enlighet med inrikesministeriets styrning inhämta information för att skydda den nationella säkerheten samt upptäcka, förhindra och avslöja sådan verksamhet, sådana förehavanden och sådana brott som kan hota stats- och samhällsordningen eller rikets inre eller yttre säkerhet. Skyddspolisen ska även upprätthålla och utveckla en allmän beredskap för att upptäcka och förhindra verksamhet som hotar samhällets säkerhet.

Mer information:

Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 0295 488 510, [email protected]