Hyppää sisältöön
Media

Terroristista verkkosisältöä koskeva lakiluonnos eduskuntaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2022 14.07
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen, jossa säädettäisiin toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön torjunnassa. Esitys liittyy EU-asetukseen, jonka tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia tunnistaa ja poistaa verkkosisältöä, joka yllyttää terroristisiin tekoihin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen.

EU-asetus velvoittaa internetpalvelun tarjoajat suojaamaan aktiivisesti palvelunsa terroristisen sisällön levittämistä vastaan. Internetpalvelun tarjoajalla tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisen median verkkoalustoja kuten Facebookia ja Twitteriä, mutta myös pienempiä toimijoita. 

Terroristisella sisällöllä puolestaan tarkoitetaan aineistoa, jossa esimerkiksi yllytetään johonkin terrorismirikosdirektiivissä tarkoitetun rikoksen tekemiseen. 

Jokaisen jäsenvaltion nimettävä terroristen verkkosisällön poistosta vastaava viranomainen

EU-asetuksen soveltaminen alkoi 2022, ja sen myötä jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, jonka tehtäväksi tulee antaa määräys terroristisen verkkosisällön poistamisesta, arvioida poistamisen tarvetta, valvoa erityistoimenpiteiden toteuttamista sekä määrätä seuraamuksia. 

EU-asetuksen mukaan näillä viranomaisilla on valtuudet velvoittaa internetpalvelujen tarjoajia poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen palveluissaan. Asetus koskee yleisölle tietoa levittäviä palveluntarjoajia, jotka toimivat EU:n alueella riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee. 

Suomessa terroristista verkkosisältöä koskevien poistamismääräysten ja rajat ylittävissä tilanteissa toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemien poistamismääräysten arvioinnin osalta toimivaltainen viranomainen olisi poliisi. Erityistoimenpiteitä koskevien päätösten osalta toimivaltainen viranomainen olisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Erityistoimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi teknisten keinojen käyttöönottoa terroristisen sisällön tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Seuraamusten määräämisen osalta toimivaltainen viranomainen olisi perustettava seuraamuskollegio.

Asetuksen riippumattomuuteen liittyvän velvoitteen vuoksi laissa ehdotetaan säädettäväksi, että edellä mainitut viranomaiset eivät saa tai pyri ottamaan vastaan asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamista koskevia ohjeita miltään muulta taholta. 
 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Mikko Hirvi, puh. 0295 488 546, [email protected]