Hyppää sisältöön
Media

Uusi asiointi- ja käsittelyjärjestelmä helpottaa EU:n sisäasioiden rahastojen ja hankkeiden hallinnointia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2022 14.50
Tiedote

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun lain muuttamisesta. Lakiin ehdotetaan muutosta, jotta rahastoista haettaviin avustuksiin liittyvä asiointi ja avustusten käsittely voitaisiin hoitaa uudessa asiointi- ja käsittelyjärjestelmässä.  

Lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla säädetään muun muassa tarvittavista muutoksista avustusta haettaessa ja sen käytöstä raportoitaessa. Lisäksi varaudutaan siihen, että asiointi- ja käsittelyjärjestelmässä olevia tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa teknisen rajapinnan avulla.

Tehtävillä muutoksilla säädetään myös asiointi- ja käsittelyjärjestelmässä käsiteltävistä tiedoista sekä järjestelmää käyttävistä tahoista, järjestelmän rekisterinpitäjästä ja siitä, mikä taho on vastuussa järjestelmästä tiedonhallintalain mukaisesti sekä vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta asiointi- ja käsittelyjärjestelmää käytettäessä.

EU:n sisäasioiden rahastoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eli niin sanottu yleisasetus edellyttää sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän käyttöä avustuksen saajien ja rahastojen hallinnoinnista vastaavien viranomaisten välillä viimeistään 1.1.2023 lukien.

Lausuntokierros päättyy 22.7.2022.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Nina Routti-Hietala, puh. 0295 488 242, [email protected] 
erityisasiantuntija Hanna Salminen, puh. 0295 488 340, [email protected]