Hallituksen esitys sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027 annetun lain muuttamisesta

SM002:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on valmistella tarvittavat muutokset kansalliseen lakiin sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021). Lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla säädettäisiin mm. tietojärjestelmään tallennettavista tiedoista, digitaalisesta avustusmenettelystä, vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta, tietojen julkaisemisesta yms

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM002:00/2022

Asianumerot VN/230/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 10.1.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä 4.1.2022

Lainvalmistelu

HE laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021- 2027 annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  36/2022
  41/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  13.10.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 224/2022

Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen ohjelmien toimien avustusasioiden hallinnointi ja käsittely tulee hoitaa sähköisessä tietojärjestelmässä viimeistään 1.1.2023 lukien. Hankkeen tavoitteena on valmistella tarvittavat muutokset kansalliseen lakiin sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 (1125/2021). Lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla säädettäisiin tietojärjestelmään tallennettavista tiedoista, digitaalisesta avustusmenettelystä, vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta, tietojärjestelmän tietojen saannista ja luovuttamisesta, tietojärjestelmään tallennettujen tietojen julkisuudesta ja julkaisemisesta sekä henkilötietojen tallentamisesta ja säilyttämisestä.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

YhteyshenkilöSanna Virtanen, sisäministeriö

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on valmistella tarvittavat muutokset kansalliseen lakiin sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021). Lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla säädettäisiin mm. tietojärjestelmään tallennettavista tiedoista, digitaalisesta avustusmenettelystä, vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta, tietojen julkaisemisesta yms

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.