RP med förslag till ändring av lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021-2027

SM002:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Målet är att förbereda nödvändiga ändringar av den nationella lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021). Lagändringar skulle föreskriva att uppgifterna ska lagras i informationssystemet, det digitala bidragsförfarandet, stark elektronisk identifiering, tillgång till och utlämnande av information i informationssystemet, publicitet och publicering av uppgifter som lagras i informationssystemet samt lagring och förvaring av personuppgifter.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM002:00/2022

Ärendenummer VN/230/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 10.1.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 4.1.2022

Lagberedning

RP med förslag till ändring av lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021-2027
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  36/2022
  41/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Projektets mål är att förbereda nödvändiga ändringar av den nationella lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021). Lagändringar skulle föreskriva om uppgifter som ska lagras i informationssystemet, det digitala bidragsförfarandet, stark elektronisk identifiering, tillgång till och utlämnande av information i informationssystemet, publicitet och publicering av uppgifter som lagras i informationssystemet samt lagring och förvaring av personuppgifter. Maskinöversättning har använts i översättningen.

Ansvarig ministerSisäministeri Mikkonen

KontaktpersonSanna Virtanen, inrikesministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Nina Routti-Hietala, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 242
[email protected]

Sammandrag

Målet är att förbereda nödvändiga ändringar av den nationella lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021). Lagändringar skulle föreskriva att uppgifterna ska lagras i informationssystemet, det digitala bidragsförfarandet, stark elektronisk identifiering, tillgång till och utlämnande av information i informationssystemet, publicitet och publicering av uppgifter som lagras i informationssystemet samt lagring och förvaring av personuppgifter.