Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Välttämättömän työvoiman varmistamiseksi myös turvapaikanhakijoiden työntekoa voitaisiin tilapäisesti joustavoittaa

Sisäministeriö
8.5.2020 11.27
Tiedote 42/2020

Ulkomaalaislakiin esitetään väliaikaista muutosta, jolla laajennettaisiin turvapaikanhakijoiden oikeutta työntekoon. Muutos koskisi turvapaikanhakijan työnteko-oikeuden alkamista ja päättymistä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle perjantaina 8.5.

Ulkomailta ei tänä vuonna saada riittävästi kausityövoimaa. Tilannetta voidaan helpottaa hyödyntämällä Suomessa jo olevan työvoiman panosta nykyistä joustavammin. Lainsäädännön muutoksen myötä turvapaikanhakijat saisivat heti väliaikaisen lain voimaan tullessa oikeuden tehdä töitä maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä.

Muutoksella luovuttaisiin väliaikaisesti turvapaikanhakijoiden työnteon aloittamista koskevista karenssiajoista. Voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä riippuen siitä, onko hänellä voimassa oleva matkustusasiakirja vai ei. Karenssiajoista luopuminen koskisi niitä turvapaikanhakijoita, joilla on väliaikaisen lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä joko Maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa. Muutoksella poistettaisiin jäljellä oleva karenssiaika niiltä turvapaikanhakijoilta, joiden hakemuksista ei ole kulunut mainittua kolmen tai kuuden kuukauden karenssiaikaa.

Lisäksi turvapaikanhakijat voisivat tilapäisesti jatkaa työntekoa nykyistä pidempään edellä mainituissa tehtävissä. Voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan turvapaikanhakijan työnteko-oikeus päättyy, kun kielteiseen turvapaikkapäätökseen liittyvä maastapoistamispäätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi. Muutoksen myötä turvapaikanhakija voisi kuitenkin täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta jatkaa työntekoa sen aikaa, kun hän poikkeusolojen vuoksi on maassa ja saa vastaanottopalveluja.

Välttämättömän kausityövoiman saatavuus halutaan varmistaa

Koronaviruspandemian vuoksi Suomen ja muiden maiden välinen rajaliikenne on tällä hetkellä rajoitettu vain välttämättömään työ- ja muuhun liikenteeseen. Rajoitusten vuoksi ulkomaisen työvoiman maahantulo on vähentynyt merkittävästi. Haasteena on nyt saada riittävästi työvoimaa etenkin kausityöntekijöitä tarvitseville maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden aloille.

Tavallisina vuosina Suomeen saapuu kausityöntekijöitä noin 16 000. Koronavirustilanteen vuoksi kausityöntekijöitä voidaan tänä vuonna vastaanottaa huomattavasti vähemmän. Tästä syystä kriittisiin töihin tarvitaan monipuolisesti myös kotimaista ja ulkomaista työvoimaa, joka on jo Suomessa. Hallitus linjasi neuvottelussaan 6.5. maa- ja puutarhatiloilla tarvittavan kausityövoiman saatavuuden turvaamisesta.

Poikkeusolojen vuoksi turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta koskevaa lakimuutosta on valmisteltu nopealla aikataululla. Väliaikaisen lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa 31.10.2020 asti.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, p. 0295 488 215, [email protected]
erityisasiantuntija Roope Jokinen, p. 0295 488 362, [email protected]