Hyppää sisältöön
Media

Vuoden 2021 talousarviossa lisäresursseja ihmiskaupan torjuntaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2020 16.31
Tiedote 108/2020

Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on turvallinen oikeusvaltio, turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan. Sisäministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahaa vuoden 2021 valtion talousarvioon yhteensä 1,568 miljardia euroa.

Poliisiin perustetaan ihmiskaupan torjuntaan keskittyvä ryhmä

Vuoden 2021 talousarvioon ehdotetaan 4,1 milj. euron lisämäärärahaa poliisin henkilöresurssien kasvattamiseen. Henkilöresursseja on tarkoitus lisätä ihmiskaupan torjuntaan, harvaan asutuille alueille sekä talousrikostorjuntaan pääkaupunkiseudulle. 

Harvaan asutuille alueille kohdennetaan nyt lisäresursseja poliisin vasteaikojen ja poliisipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Resurssilisäyksellä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan pääkaupunkiseudulla toteutetaan myös hallitusohjelmaan kirjattuja harmaan talouden vastaisia toimenpiteitä. 

Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan sisältyy useita ihmiskaupan torjuntaan liittyviä toimia, joista yksi on poliisiin perustettava ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja tutkimiseen keskittyvä ryhmä. 

- Perustettavalla ryhmällä on keskeinen rooli ihmiskaupan torjunnassa. Sillä vahvistetaan poliisin valmiuksia puuttua tähän vakavaan piilorikollisuuden muotoon ja sen seurauksiin. Myös poliisin ymmärrys ihmiskaupan eri muodoista kasvaa, toteaa sisäministeri Maria Ohisalo.

Kiintiöpakolaisten määrä nousee 1050:een

Suomen vastaanottamien kiintiöpakolaisten määrää nostetaan 1050:een. Vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrä arvioidaan vuosittain ottaen huomioon turvapaikanhakijoiden kokonaismäärä. 

- Pakolaiskiintiön nosto on tärkeä tapa auttaa sotaa ja vainoa pakenevia sekä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia pakolaisia. Näin luomme turvallisia ja hallittuja reittejä pakolaisille hakeutua turvaan, ja kannamme globaalia vastuuta, ministeri Ohisalo sanoo.

Rajavartiolaitoksen vanhentuneiden ulkovartiolaivojen korvaamiseen tähtäävän hankkeen etenemisen kannalta rahoitus laivojen hankintaan on välttämätön. Investointiin palataan valtion vuoden 2020 kuudennessa lisätalousarviossa, jossa varaudutaan sisällyttämään Rajavartiolaitokselle tilausvaltuus kahden ulkovartiolaivan hankintaan.

Valtion vuoden 2021 talousarvioesitys annetaan eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa maanantaina 5. lokakuuta. Luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.


Lisätietoja:
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513, [email protected] 
ministeri Ohisalon erityisavustaja Jussi Pyykkönen, p. 044 023 9149, [email protected]