Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tilläggsresurser för bekämpning av människohandel i budgeten för 2021

Inrikesministeriet
16.9.2020 16.31 | Publicerad på svenska 16.9.2020 kl. 19.00
Pressmeddelande 108/2020

Regeringsprogrammet för statsminister Marins regering har som mål att Finland ska vara en trygg rättsstat, att trygghetskänslan ska förstärkas och att säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga ska säkerställas. För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås ett anslag på sammanlagt 1,568 miljarder euro i budgeten för 2021.

En grupp med fokus på bekämpning av människohandel ska inrättas vid polisen

I budgeten för 2021 föreslås ett tilläggsanslag på 4,1 miljoner euro för att öka polisens personalresurser. Avsikten är att öka personalresurserna för bekämpning av människohandel, i glesbygdsområden och för bekämpning av ekonomisk brottslighet i huvudstadsregionen. 

För glesbygden anvisas nu tilläggsresurser för att trygga polisens responstider och tillgången till polistjänster. Genom att öka resurserna för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet i huvudstadsregionen genomförs också de åtgärder för att bekämpa grå ekonomi som skrivits in i regeringsprogrammet. 

I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ingår flera åtgärder som gäller bekämpning av människohandel. En av åtgärderna är den grupp som ska inrättas vid polisen för att avslöja och undersöka människohandelsbrott. 

- Den grupp som inrättas har en central roll i bekämpningen av människohandel. Gruppen stärker polisens färdigheter att ingripa i den här allvarliga formen av dold brottslighet och dess konsekvenser. Också polisens förståelse för olika former av människohandel ökar, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo.

Antalet kvotflyktingar stiger till 1050

Antalet kvotflyktingar som Finland tar emot höjs till 1050. Antalet kvotflyktingar som tas emot bedöms årligen med beaktande av det totala antalet asylsökande. 

- En höjning av flyktingkvoten är ett viktigt sätt att hjälpa dem som flyr krig och förföljelse och de mest utsatta flyktingarna. På det här sättet skapar vi trygga och kontrollerade vägar för flyktingar att söka sig till trygghet och bär vårt globala ansvar, säger minister Ohisalo.

Med tanke på framskridandet av det projekt som syftar till att ersätta Gränsbevakningsväsendets föråldrade utsjöbevakningsfartyg är finansiering för anskaffning av fartyg nödvändig. Investeringen blir aktuell i den sjätte tilläggsbudgeten för 2020 i vilken regeringen bereder sig på att ta in en beställningsfullmakt för Gränsbevakningsväsendet för anskaffning av två utsjöbevakningsfartyg.

Statens budgetproposition för 2021 lämnas till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde måndagen den 5 oktober. Beloppen kan ändras och är slutgiltiga efter statsrådets allmänna sammanträde.

Ytterligare information:
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, [email protected] 
Jussi Pyykkönen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 044 023 9149, [email protected]